nieuws

D&O vreest gevolgen voor de sector door vakbekwaamheidseisen

Archief

In zijn nieuwsbief wijst bureau D&O er op dat de sector een gevaarlijk spel speelt met betrekking tot de vakbekwaamheidseisen.

D&O vreest gevolgen voor de sector door vakbekwaamheidseisen

D&O schrijft dat op 1 januari 2014 de nieuwe vakbekwaamheidseisen van kracht zijn geworden. Het grootste deel van de financieel dienstverleners en hun medewerkers hebben relatief beperkt de tijd, namelijk tot 31 december 2015, om de door de wet voorgeschreven nieuwe diploma’s te halen.

D&O: “Vanuit verschillende organisaties is destijds verzet gepleegd tegen invoering van deze vakbekwaamheidseisen. De start begin dit jaar is niet vlekkeloos verlopen. Opleidingen en examens waren niet op tijd klaar. Media berichten over lage slagingspercentages.

“Opvallend is dat geen enkele organisatie uit de bedrijfstak zelf op dit moment openlijk blijk geeft de nieuwe vakbekwaamheidseisen te steunen. Het lijkt dat als redenatie wordt gevolgd “we hebben hiervoor toch gewaarschuwd en nu zoek je het zelf maar uit”.

“Daarmee lijkt het draagvlak voor de nieuwe vakbekwaamheidseisen minimaal geworden. Gevolg is dat de instroom van cursisten bij de verschillende opleidingsorganisaties sterk achterblijft.

“De sector speelt hiermee een gevaarlijk spel. Veel kandidaten hebben de tijd die tot 31 december 2015 rest meer dan nodig om de vereiste diploma’s te halen. Betwijfeld moet worden of de sector bij de politiek inmiddels zoveel goodwill heeft weten te kweken dat wijziging van de vakbekwaamheidseisen, of uitstel van de overgangstermijn, een realistische verwachting is.”

Moeilijk jaar
Overigens schrijft D&O ook dat 2014 voor financiële adviseurs een moeilijk jaar blijft.

“Natuurlijk is er ook een groep kantoren die op dit moment gezond ondernemen, maar daarnaast is er een groep kantoren die door de crisis in de afgelopen jaren fors hebben ingeteerd op hun eigen vermogen, hun kantoorbezetting tot een minimum hebben teruggebracht en een voortdurende prijsdruk op de tarieven ervaren.

“De weerstand van deze kantoren is beperkt. Binnen de sector heeft een ongezonde polarisatie tussen aanbieders en adviseurs plaatsgevonden. De organisatiegraad is binnen het intermediair te laag, waardoor de maatschappelijke relevantie van deze beroepsgroep onvoldoende wordt geprofileerd, met als gevolg dat een gemeenschappelijk gedragen trots op het beroep van financieel adviseur ontbreekt.
“Individuele financieel dienstverleners zullen daarom nog sterker aandacht moeten geven aan hun individuele profilering. De behoefte aan individueel financieel advies zal alleen maar toenemen.”

Reageer op dit artikel