nieuws

DNB start dialoog over toekomst verzekeringssector

Archief

DNB is gestart met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen in de verzekeringssector, met name de levensector. Op de site van DNB staat een interview met projectleider Steffie Schwillens (foto).

DNB start dialoog over toekomst verzekeringssector

Over het doel van het onderzoek zegt ze: “We willen een beter beeld krijgen van de duurzaamheid van de sector en met de instellingen van gedachten wisselen over de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodellen, als referentiekader voor onze rol als prudentieel toezichthouder. In dit onderzoek hanteren we een langere tijdshorizon dan de gebruikelijke 3 à 5 jaar waarop bedrijven vaak sturen. De focus ligt op de levensector, omdat deze het meest onder druk staat, maar we kijken ook naar de schadesector en naar activiteiten in andere aanpalende markten. Het gaat ons om het totaalplaatje: het volledige bedrijfsmodel van een verzekeringsgroep.”

Een visie

In de eerste fase van het onderzoek ontwikkelt DNB een visie op de verzekeringssector aan de hand van verschillende scenario’s in de komende tien tot twintig jaar, aldus de projectleider. “Denk bijvoorbeeld aan een slechtweerscenario, waarin de markt krimpt en verzekeraars de riemen strak moeten aanhalen; of juist een scenario waarin het tij mee zit en verzekeraars kunnen inhaken op nieuwe marktkansen. Dat alles kan weer vertaald worden naar succesfactoren voor de positionering van verzekeraars en de bedrijfsmodellen die daar bij passen. DNB heeft mogelijke scenario’s voorgelegd aan een aantal verzekeraars en met hen gesprekken gevoerd over de implicaties van de diverse scenario’s. Dit waren constructieve en open gesprekken. Deze interactie met de sector wordt gecontinueerd in de tweede fase van het onderzoek.”

Drie maanden de tijd

Begin mei stuurt DNB een informatieverzoek aan de verzekeraars met vragen over hun eigen toekomstvisie en de implicaties van verschillende scenario’s voor hun eigen instelling. De deelnemende verzekeraars krijgen drie maanden de tijd om dit in te vullen. In deze periode bouwt DNB drie contactmomenten in om hierover in gesprek te blijven met elkaar, aldus Schwillens.

Eind dit jaar worden de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemende verzekeraars.

In de brochure Thema’s DNB Toezicht 2014 (pdf) is dit themaonderzoek al aangekondigd.

Reageer op dit artikel