nieuws

Zes vragen aan de voorzitter van het deskundigencollege Erkend Risicoadviseur

Archief

Gisteren werd bekend dat op 26 mei het Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur officieel wordt gelanceerd. Aan de hand daarvan moet een ondernemer kunnen zien of hij een competente risico-adviseur inhuurt. We belden met Jaap den Breejen (foto), de voorzitter van het deskundigencollege Erkend Risico-adviseur. Hij is werkzaam bij Meeùs.

Zes vragen aan de voorzitter van het deskundigencollege Erkend Risicoadviseur

1. Waarom is er bestaansgrond voor een gecertificeerde risico-adviseur?

Den Breejen: “Het initiatief komt voort uit een onderzoek van NN, anderhalf jaar geleden. Daaruit bleek dat er bij het bedrijfsleven een sterke behoefte is aan iemand die meedenkt en adviseert over bijvoorbeeld markt- en sectorontwikkelingen, maar ook over duurzame inzetbaarheid van personeel. Maar ook over de vraag of een bedrijf zijn pensioenverplichting op termijn kan waarmaken. Er zijn verschillende partijen aangehaakt, uiteenlopend van Van Lanschot Chabot tot de Goudse. We hebben samen met NEN de normen vastgesteld en nu ook een structuur gebouwd die toetsing en vaststelling mogelijk maakt.”

2. Welke normen hanteren jullie dan?

“Het beroepsprofiel bevat competentie-eisen voor een erkend risicoadviseur. De competenties zijn ingedeeld in 3 delen: generieke adviescompetenties inclusief kennis op het gebied van risicomanagement, specifieke competenties op het gebied van bedrijfscontinuiteit en specifieke competenties op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De competentie-eisen zijn gebaseerd op internationale normen”.

3. Hoeveel erkende risico-adviseurs kan dit land aan?

“We denken dat er ruimte is voor zo’n 200 tot 400 erkende risico-adviseurs.”

4. Hoe gaat de certificering in zijn werk?

“Er is al een examencommissie en PE-commissie samengesteld.Je moet je aanmelden bij ons en dan krijg je in een serieus gesprek een aantal vragen voorgelegd. We kijken sterk naar je theoretische bagage, maar ook naar je praktijkervaring. Het een kan het ander compenseren. Vanaf 26 mei beginnen we en we verwachten de eerste certificaten dit jaar al uit te reiken. We zullen in het begin ook een aantal mensen op grond van hun verdiensten een certificaat geven, zodat we een goede start maken. We denken overigens dat dit niet alleen voor tussenpersonen interessant is. Het is ook voor mensen uit de expertisehoek interessant.”

5. Hoeveel tijd kost dit u als voorzitter van het deskundigencollege?

“Nu in het begin bijna een dag per week, maar daarna schat ik het op één dag per maand.”

6. U bent directielid bij Meeùs, wat heeft uw werkgever er aan?

“Nou, het is goed dat we als Meeùs mee doen. We zijn een grote partij, maar ook onopvallend. Het is goed dat we ons eens laten zien.”

Lees eerdere berichtgeving: Beroepsprofiel voor erkend risicoadviseur in de maak

Reageer op dit artikel