nieuws

Verzekeraars willen keuzepensioen voor werkgever, niet voor individu

Archief

Verzekeraars willen dat werkgevers zelf hun pensioenuitvoerder kunnen kiezen en niet langer verplicht zijn zich bij het fonds van de sector aan te sluiten. Dat blijkt uit een studie van het Verbond van Verzekeraars naar de toekomst van het pensioenstelsel, die vandaag verschijnt.

Verzekeraars willen keuzepensioen voor werkgever, niet voor individu

De visie van de verzekeraars, die een vijfde deel van de pensioenen verzorgen, komt anderhalve week na de oproep van het kabinet tot een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de pensioenen. In die oproep noemt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken de mate van collectiviteit, de ruimte voor keuzevrijheid en de mate van solidariteit ‘fundamentele vraagstukken’.

Extreme standpunten

Ze pleiten voor meer vrijheid en minder solidariteit, maar vermijden extreme standpunten. Voor volledige keuzevrijheid bij de werkende vinden de verzekeraars het nog te vroeg, stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een toelichting in het FD van vandaag. “We hebben hier intern best discussie over gehad. Mensen zien hun pensioen als uitgesteld loon. Je hebt ook schaal nodig. Verder is draagvlak van de sociale partners belangrijk.”

Weurding ‘kan zich voorstellen’ dat op langere termijn er wel een individueel pensioen komt waarbij opbouw verplicht is maar iedereen zijn eigen uitvoerder heeft, net zoals bij de zorgverzekering. “Maar de tijd is nu nog niet rijp.” Hij ziet wel meer ruimte voor individuele keuzes in de uitkeringsfase.

Revolutie

Keuzevrijheid alleen voor werkgevers zou al een revolutie zijn in een wereld vol collectieve regelingen, meldt het FD. Concurrentie moet leiden tot lagere uitvoeringskosten.

Probleem is wel dat bij deze stap de ‘grijze’ pensioenfondsen, met veel gepensioneerden en weinig jongeren, hard geraakt kunnen worden. Zij zijn immers minder aantrekkelijk omdat zo’n fonds nauwelijks nog kan spelen met de premie om problemen op te lossen.

Eenzijdige solidariteit

Weurding verwijst naar eigen onderzoek waaruit blijkt dat mensen tegen permanente eenzijdige solidariteit tussen generaties zijn.

Een andere grote verbouwing die verzekeraars voorstellen, is de zogeheten doorsneepremie. Dat wil zeggen dat jong en oud dezelfde premie betalen voor dezelfde pensioenrechten, terwijl de premie van een jongere langer rendement kan trekken. Eigenlijk betalen jongeren te veel en ouderen te weinig.

Verzekeraars vinden de doorsneepremie onhoudbaar. Ze is nadelig voor mensen die eerst werknemer zijn en later voor zichzelf beginnen, en belemmert keuzevrijheid bij pensioenen.

Afgeschaft

Hoe de doorsneepremie moet worden afgeschaft, weet het Verbond nog niet. Bij directe afschaffing hebben werknemers ouder dan 45 een probleem. Zij hebben als jongere te veel betaald, en bij afschaffing is er niemand meer die voor hen bijpast. Dat gat is € 90 mrd groot. “We hebben geen passend antwoord. Je hebt in elk geval een lange transitieperiode nodig. Het is net als met de hypotheekrenteaftrek: die discussie hebben we veel te lang voor ons uit geschoven.”
Verzekeraars willen ook dezelfde regels als pensioenfondsen.

Het hele rapport van het Verbond over pensioenen staat hier (pdf).

Reageer op dit artikel