nieuws

Pensioen mag geen haastklus zijn

Archief

Het FD constateert na een rondgang bij pensioenadviseurs dat de fiscale versobering van de pensioenopbouw in 2014 een haastklus is geworden. Met name werknemers zouden zich meer moeten roeren.

Pensioen mag geen haastklus zijn

“Werknemers hebben veelal niet voldoende compensatie gekregen voor de verlaging van hun pensioen”, zegt Marc Heemskerk van adviesbureau Mercer tegen het FD. “Pensioen is uitgesteld loon. Als dat omlaag gaat, moet dat wel op een of andere manier worden goedgemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een loonsverhoging”, aldus Heemskerk.

In 2014 heeft het kabinet de pensioenopbouw verlaagd van 2,25% naar 2,15% en de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. In 2015 wordt het fiscaal op te bouwen pensioen verder verlaagd naar 1,875%.

Verslikt
Veel ondernemingsraden hebben zich verslikt in de onderhandelingen, zegt Corry van Herpen van adviesbureau Pensioen Perspectief.

‘Door de tijdsdruk hebben ze niet genoeg op hun strepen gestaan.’ Behalve dat de looncompensatie veelal is uitgebleven, is de fiscale ruimte volgens Van Herpen vaak onvoldoende benut. Zo zijn veel partnerpensioenen soberder dan fiscaal is toegestaan.

Versobering
Jeroen Koopmans van pensioenadviseur LCP zegt in het FD: “In de praktijk zien we dat een ondernemingsraad niet altijd beseft dat lagere pensioenopbouw een versobering van de arbeidsvoorwaarde is. Als dit besef er wel is, zal de or ook niet altijd hoog spel spelen”.

Het nieuwe pensioenstelsel moet overigens nog door de Eerste Kamer.

Reageer op dit artikel