nieuws

Onderzoekers: Bankierseed onnodig en misschien zelfs schadelijk

Archief

Het vertrouwen in de financiële sector is gemiddeld tot laag. Het lijkt er echter niet op dat een verplichte bankierseed voor alle bankmedewerkers dat vertrouwen significant zal opkrikken. Sterker nog: een bankierseed waar lacherig over gedaan wordt door degene die hem moeten afleggen, kan zelfs averechts werken. Dat zeggen Tom Loonen van de Vrije Universiteit (foto links), tevens directeur private planning bij Insinger de Beaufort, en Mark Rutgers van de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzochten onlangs in samenwerking met Fondsnieuws hoe adviseurs en consumenten aankijken tegen een bankierseed.

Onderzoekers: Bankierseed onnodig en misschien zelfs schadelijk

Daar komt volgens de onderzoekers ook nog bij dat een niet serieus genomen bankierseed een negatieve uitstraling kan hebben op bijvoorbeeld de ambtseed.

Een eed werkt pas als je genoeg vertrouwen hebt opgebouwd. Loonen: “Een eed is een symbolische afsluiting, geen instrument om iets voor elkaar te krijgen. Er zal eerst echt stevig ingezet worden op opleidingen en op een serieus tuchtrecht. De eed is dan symbolisch en als het ware een eer om af te mogen leggen”.

“Een eed is een middel om iets te regelen dat je niet wettelijk kunt vastleggen”, zegt Rutgers, die gespecialiseerd is in de ambtseed.

Integer
Beleidsbepalers en toezichthouders van financiële instellingen moeten sinds begin vorig jaar een eed afleggen waarin onder meer staat dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitvoeren en ze hierbij het klantbelang centraal zullen stellen.

Het kabinet wilde de eed uitbreiden naar alle medewerkers met klantcontact, maar op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wordt de eed nu hoogstwaarschijnlijk verplicht gesteld aan alle bankmedewerkers. Van hoog tot laag. Dit laatste was toen het onderzoek plaatsvond nog niet bekend.

Gedragscode
Als het aan de NVB ligt, verbinden bankmedewerkers zich door de eed af te leggen, aan een door de banken opgestelde gedragscode. Voor wie zich niet aan de code houdt, komt er tuchtrecht. De NVB houdt tot en met 9 mei een internetconsultatie over de plannen.

Loonen en Rutgers (foto beneden) ondervroegen via internet 806 respondenten (329 adviseurs en 477 consumenten). Mensen werden onder meer via Fondsnieuws.nl en FD.nl opgeroepen aan het onderzoek deel te nemen. Ze konden zelf aangeven of ze consument waren of adviseur en kregen aan de hand daarvan andere vragenlijsten voorgelegd.

RUTGERS

Laag vertrouwen
Uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vertrouwen van consumenten in de financiële sector niet bijzonder hoog is. Een vijfde van de ondervraagden geeft aan dat zijn vertrouwen in de financiële sector hoog tot zeer hoog is, de rest is neutraal of zegt dat zijn vertrouwen laag of zeer laag is.

Consumenten die aangeven vertrouwen te hebben in de financiële sector, zeggen dat dit vertrouwen verder zal toenemen als bankiers straks een eed gaan afleggen. Consumenten die geen of weinig vertrouwen hebben in de financiële sector geven echter aan dat een bankierseed het waarschijnlijk “alleen maar erger zal maken”.

Adviseurs zijn over de hele linie pessimistischer over de eed en het effect ervan. Kijk je naar alle ondervraagden dan is het vertrouwen dat een eed het vertrouwen in de financiële sector zal vergroten niet hoog.

Schrale troost
Een schrale troost voor adviseurs is dat het vertrouwen van consumenten in de financiële sector hoewel laag, hoger is dan zij zelf denken. Ook geven consumenten aan dat zij weliswaar weinig vertrouwen hebben in de financiële sector in het algemeen, maar dat het met het vertrouwen in de eigen adviseur wel goed zit. Ook over de deskundigheid en de integriteit van de eigen adviseur zijn de consumenten redelijk positief, in ieder geval positiever dan over de sector als geheel.

De respondenten in dit onderzoek geven opmerkelijk genoeg aan dat ze niet zoveel hechten aan de plechtigheid van de ceremonie. Veel belangrijker dan een eed vinden de ondervraagden een goede gedragscode en sancties voor financiële dienstverleners die zich hier niet aan houden.

Reageer op dit artikel