nieuws

Dijsselbloem vindt ook dat marketingvergoedingen onder het provisieverbod vallen

Archief

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft gisteren op Kamervragen gereageerd naar aanleiding van de uitzending van TrosRadar, waarbij aangetoond werd dat verzekeraars vergoedingen verstrekken die onder het provisieverbod zouden vallen.

Dijsselbloem vindt ook dat marketingvergoedingen onder het provisieverbod vallen

De minister in zijn brief aan de Tweede Kamer: “TrosRadar meldt dat enkele verzekeraars vergoedingen (zoals welkomstbonussen) betalen aan de klant bij het afsluiten van een product dat onder het provisieverbod valt.

“De klant kan daarmee het advies van de adviseur of bemiddelaar betalen. Een dergelijke constructie kan ertoe leiden dat het advies wordt beïnvloed door de vergoeding die de aanbieder van het product aan de klant geeft.

“Het wordt voor de adviseur gemakkelijker om zijn dienstverlening te verkopen aan de klant, als de klant met de vergoeding zijn advieskosten kan betalen.

“De adviseur zal geneigd zijn het product van de aanbieder te adviseren die een vergoeding aan de klant verstrekt. Ik ben het er mee eens dat het onwenselijk is dat financiële ondernemingen op deze manier doel en strekking van het provisieverbod (proberen te) ontwijken.”

Dijsselbloem geeft aan dat de AFM al in januari 2014 de markt heeft geïnformeerd dat dergelijke constructies niet zijn toegestaan onder het provisieverbod. Tegelijkertijd heeft de AFM contact opgenomen met verschillende financiële instellingen, waaronder de grootste pensioenverzekeraars, om het standpunt te verhelderen.

Dijsselbloem: “Waar nodig heeft de AFM de financiële instellingen op het gedrag aangesproken en hebben zij hun werkwijze aangepast of toegezegd hun werkwijze zo snel mogelijk aan te passen. Op 7 april 2014 heeft ook het Verbond van Verzekeraars via een statement bekend gemaakt dat verzekeraars die dergelijke vergoedingen aanboden hiermee zijn gestopt of per direct zullen stoppen.

“Daarnaast doet de AFM in 2014 marktonderzoek naar ontwikkelingen die er spelen en is de AFM er alert op dat marktpartijen geen constructies gebruiken die in strijd zijn met het doel en de strekking van het provisieverbod. De AFM kan geen overzicht geven van individuele instellingen omdat het om toezichtvertrouwelijke informatie gaat.”

Dijsselbloem zegt expliciet dat hij het oordeel van de AFM ondersteunt dat marketingvergoedingen onder het provisieverbod vallen.

Reageer op dit artikel