nieuws

De 25 sterkste verzekeringsmerken van Nederland

Archief

Geen van de Nederlandse verzekeringsmerken is in staat met een authentieke boodschap écht onderscheidend en relevant te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van merkenadviesbureau Interbrand en het maandblad am: (voorheen het AssurantieMagazine) die voor het eerst, met hulp van marktonderzoeksbureau Multiscope, de merkkracht van verschillende verzekeraars in kaart hebben gebracht.

De 25 sterkste verzekeringsmerken van Nederland

Interbrand evalueert de verzekeraars op hun prestaties op de zes belangrijkste merkkrachtfactoren: authenticiteit, relevantie, differentiatie, consistentie, aanwezigheid en begrip. Hieruit blijkt dat verzekeraars vooral op differentiatie – de mate waarin het merk zich onderscheidt van de concurrentie – zeer laag scoren. De verzekeraars die veel geld uitgeven aan marketing en communicatie zorgen wel voor een hogere mate van bekendheid maar geen van hen slaagt erin de eigen boodschap op een onderscheidende, begrijpelijke wijze over het voetlicht te brengen. Het gevolg is een steeds groter wordende afstand tussen de consument en de verzekeraar.

“Het eerste verzekeringsmerk dat zich écht weet te onderscheiden van de anderen, heeft daarom miljoenen in handen”, zegt Patrick Stal managing director van Interbrand Amsterdam. “De mogelijkheid om als sterk merk deze strijd te winnen wordt alleen maar groter gezien de afnemende rol van tussenpersonen in de verzekeringsbranche en het groeiend aantal verzekeringen dat online wordt afgesloten.”

Theo van Vugt, hoofdredacteur am: “Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de merkkracht van de Nederlandse verzekeraars. Je ziet dat veel verzekeraars in hun communicatie vooral de algemene verzekeringswaarden benadrukken. Hun eigen merkwaarden komen amper uit de verf. Er is in het hele veld van verzekeraars weinig differentiatie. Als alles gelijk is, hoe kun je dan nog kiezen? Ik denk dat veel verzekeraars hun voordeel kunnen doen met de inzichten uit dit onderzoek.”

Centraal Beheer

De top 3 van sterkste verzekeringsmerken bestaat uit respectievelijk Centraal Beheer Achmea, Interpolis en ANWB. De nummers 1 en 2 scoren op alle merkkrachtfactoren beter dan de rest, behalve op het vermogen differentiërend te zijn. ANWB, de nummer 3 op de lijst, wordt door consumenten niet direct als een expert op het gebied van verzekeren gezien, maar de ANWB is wel het meest differentiërende merk in de sector: niet de verzekeraar of de verzekeringen, maar de klant staat centraal in de merkbeleving van de ANWB.

Het onderzoek in het vernieuwde am: van deze maand geeft verder een uitgebreide analyse van de verschillende verzekeringsmerken in de top 25. Opvallend hierbij is dat grote verzekeraars die voornamelijk met intermediairs werken, denk aan Aegon en Delta Lloyd, buiten de top 5 vallen. Relatief jonge spelers als InShared en Ditzo die een differentiatiestrategie hebben gekozen om een deel van de verzekeringsmarkt te veroveren, hebben wisselend succes. Deze merken blijken grotendeels niet de juiste snaar te raken bij de consument en scoren op relevantie en begrip weer erg laag. Het hele verhaal in pdf uit am:1 staat hier.

Merkkracht: Top 25 verzekeraars

 1. Centraal Beheer Achmea
 2. Interpolis
 3. ANWB
 4. Univé
 5. Nationale-Nederlanden
 6. Zilveren Kruis Achmea
 7. Aegon
 8. CZ
 9. FBTO
 10. Menzis
 11. Klaverblad
 12. Ohra
 13. ABN Amro
 14. Zwitserleven
 15. Delta Lloyd
 16. Avéro Achmea
 17. Dela
 18. ING
 19. Anderzorg
 20. ASR
 21. DAS
 22. Inshared
 23. De Europeesche
 24. Ditzo
 25. BOVAG

Via Multiscope’s online panel is een representatief onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Hierbij zijn 1000 respondenten ondervraagd. In dit onderzoek zijn drieënveertig verzekeringsmerken geëvalueerd. Alleen merken waar men bekend mee is, zijn voorgelegd ter evaluatie. Het gehele onderzoek staat in het eerste nieuwe nummer van am: dat vrijdag op de mat valt.

Reageer op dit artikel