nieuws

AFM over de uitdagingen van 2014 en verder

Archief

De grootste uitdaging voor de financiële sector de komende jaren is het opbouwen van een ondernemingscultuur gericht op veiligheid en eerlijkheid. “Of het nu gaat om handelen op kapitaalmarkten, bedienen van zakelijke klanten, of van consumenten. Zonder deze cultuur van oprechte veiligheid en eerlijkheid zal het vertrouwen in de financiële markten onvoldoende herstellen”, aldus Theodor Kockelkoren naar aanleiding van het jaarverslag van de AFM, dat vandaag is gepubliceerd.

AFM over de uitdagingen van 2014 en verder

“2013 was voor de financiële sector het jaar van de integriteit; het jaar waarin opnieuw duidelijk is geworden dat veiligheid en eerlijkheid kernwaarden zijn waar de financiële wereld hard aan moet werken.”
Merel van Vroonhoven, per 1 april 2014 bestuursvoorzitter van de AFM, voegde daar aan toe: “Ik zie dat de financiële sector belangrijke stappen heeft gezet. Er is sprake van goede intenties en er liggen ambitieuze plannen. Maar zijn we al waar we willen zijn? Is het niet zorgwekkend dat het vertrouwen van de consument laag is en zelfs daalt ondanks deze toch positieve ontwikkelingen? En dat er gelijktijdig met de verbeteringen nog steeds onwenselijke incidenten plaatsvinden? Staat de sector al voldoende in verbinding met de maatschappij?”

De juiste weg
De AFM vindt overigens wel dat de sector de juiste weg heeft ingeslagen om het vertrouwen te herstellen, ook al is de af te leggen weg nog lang. “Verzekeraars zijn bezig een eerlijke afwikkeling van woekerpolissen mogelijk te maken; er wordt gewerkt aan een eerlijker verhaal over het pensioen; accountants hebben nog de eerste stappen te zetten om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en tonen de bereidheid daartoe; onafhankelijk adviseurs hebben voortvarend werk gemaakt van het provisieverbod voor ingewikkelde financiële producten”.

Cijfer voor klantbelang
Banken en verzekeraars boekten bovendien in 2013 opnieuw gestage vooruitgang bij het centraal stellen van het klantbelang. Het cijfer dat ze daarvoor krijgen van de AFM is gestegen van 3,3 in 2012 naar een 3,5 in 2013 (op een schaal van 5). Wel blijkt uit deze meting dat banken en verzekeraars lager scoren op onderwerpen waar tot nu toe vanuit de AFM minder aandacht voor is geweest.

“Als de sector een sterke veiligheids- en eerlijkheidscultuur zou hebben, zou dit fenomeen zich vermoedelijk niet meer voordoen”, aldus Kockelkoren. “Toezicht gericht op het centraal stellen van het klantbelang leidt gestaag tot betere producten en dienstverlening. Tegelijkertijd zal het publiek de financiële sector pas geloven als het voelt dat de sector de veranderingen vanuit een oprechte intentie realiseert.”

In gesprek
Van Vroonhoven kondigde aan de komende maanden in gesprek te gaan met marktpartijen, brancheorganisaties, belangenorganisaties collega-toezichthouders en andere belanghebbenden. De vragen wat ervoor nodig is om het vertrouwen in de sector versneld te herstellen en welke barrières bestaan, staan daarbij centraal. Ook zal ze de vraag stellen welke rol (het toezicht van) de AFM bij een versnelling van het vertrouwensherstel kan spelen.

De AFM laat weten dat het accent de komende tijd verschuift naar activiteiten die normconform gedrag bevorderen. Daarmee bedoelt de toezichthouder:  “Een brief of een gesprek is in sommige gevallen voldoende om een instelling tot ander gedrag te bewegen. Ook als het gaat om aanwijzingen wint de meer informele benadering terrein. Het effect is gelijk aan de formele benadering, maar veel efficiënter en administratief minder belastend.”

Het hele jaarverslag staat hier.

Reageer op dit artikel