nieuws

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen Self Assessment

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 januari 2014 en 14 maart 2014 lasten onder dwangsom opgelegd aan twaalf financiële dienstverleners die het Self Assessment 2013 niet hebben ingevuld.

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen Self Assessment

De AFM zegt deze dienstverleners herhaaldelijk per brief en telefonisch verzocht te hebben om het Self Assessment in te vullen en aan de AFM te versturen. Dit hebben zij tot op heden niet gedaan.

Het Self Assessment is onderdeel van het toezicht van de AFM. Alle financiële dienstverleners zijn verplicht om het Self Assessment in te vullen en aan de AFM te versturen. De AFM ziet erop toe dat deze verplichting door alle partijen worden nageleefd.

Ruim 99 procent van de 7.800 financiële dienstverleners die bij de AFM staan geregistreerd heeft het Self Assessment wel ingevuld en verstuurd, aldus de AFM. De twaalf financiële dienstverleners die het Self Assessment niet binnen de gestelde termijn hebben ingevuld en opgestuurd, hebben een last onder dwangsom ontvangen.

Deze financiële dienstverleners kregen 10 dagen de tijd om alsnog het Self Assessment in te vullen en te versturen. Iedere dag dat niet aan de opgelegde last werd voldaan, werd een dwangsom opgelegd van €2.000. De maximale dwangsom bedraagt €20.000.

De twaalf financiële dienstverleners hebben het Self Assessment niet binnen de gestelde termijn ingevuld en verstuurd en moeten daarom allen €20.000 betalen, zo laat de AFM weten.

Het gaat om:

 • All @ Home B.V. te Heerhugowaard
 • Assurantiekantoor van Hooff V.O.F. te Eersel
 • de heer J.G.A. Berghs (Assurantiekantoor Stad Enschede) te Enschede
 • mevrouw E.J. Berghuis – van Bremen (EBVB Financiële Diensten & Planning) te Nootdorp
 • Bricks & Capital B.V. te Hilversum
 • De Financieel Strateeg B.V. te ‘s-Gravenhage
 • de heer P.J.J. Kruger (Fiscaal Adviesbureau SGH) te Barendrecht
 • Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. te Leimuiden
 • de heer E.J.F. Notermans (Assurantiekantoor Ernest Notermans) te Elsloo LB
 • Oostduin Assurantiën B.V. te ‘s-Gravenhage
 • Staten Assurantiën B.V. te Vianen UT
 • Van der Maat Assurantiën B.V.  te Voorschoten

 

Reageer op dit artikel