nieuws

Voogd & Voogd en VCN bieden intermediair incassodiensten Voogd &

Archief

 

Voogd helpt circa 2.300 aangesloten bemiddelaars bij een mogelijke overstap van het provisiesysteem naar serviceabonnementen. Daarbij wordt de incasso van de abonnementsgelden verzorgd. VCN doet iets vergelijkbaars: zogeheten bemiddelingsvergoedingen worden kosteloos, samen met de premies, geïncasseerd. De beide volmachtbedrijven annex serviceproviders ontnemen daarmee een potentiële markt voor aanbieders van incassodiensten. Die markt ontstaat door het provisieverbod (bij complexe producten) en de noodzaak voor het intermediair de beloning voor geleverde diensten bij de klant zelf op te halen. Voogd & Voogd Voogd & Voogd maakt een ronde door het land om de propositie van de serviceabonnementen aan tussenpersonen nader uit te leggen. Achthonderd mensen wonen die ‘Businessdagen’ bij. Daarbij spreekt onder meer Jurjen Oosterbaan, die met Bureau D&O concepten voor drie varianten van een serviceabonnement heeft ontwikkeld: brons, zilver en goud. Die kosten bijvoorbeeld _ 10, _ 15 en _ 20 per maand. Voogd & Voogd zal die abonnementen administreren en tevens de incasso van de abonnementsgelden voor de kantoren verzorgen. Die kunnen inhoud en prijs van de abonnementsvormen naar eigen inzicht wijzigen. In ‘Uw Backoffice’ bij Voogd & Voogd zijn verder concept documenten beschikbaar. Fiscaal akkoord De fiscale afhandeling hoopt Voogd & Voogd sterk te hebben vereenvoudigd, door een akkoord te sluiten met de Belastingdienst. Per abonnement wordt bepaald over hoeveel polissen assurantiebelasting verschuldigd is en hoeveel polissen er zijn vrijgesteld. Als die verhouding bijvoorbeeld 50% is, draagt Voogd & Voogd over de helft van het abonnementsgeld belasting af. Bij MultiSafe, een kantoor dat al enkele jaren met serviceabonnementen werkt, is die verhouding gebaseerd op de premiestroom die assurantieplichtig is en het premiedeel waarvoor dit niet geldt. Die verhouding is momenteel zo’n 40%, zegt directeur Michael Mackaaij. “Over 40% van onze totale abonnementsomzet dragen wij dus assurantiebelasting af.” Ook bij Voogd & Voogd zijn de abonnementsgelden vooralsnog inclusief assurantiebelasting. Minister Jan Kees de Jager van Financiën beloofde eerder nog dit jaar meer duidelijkheid te gaan geven over de fiscale behandeling van directe beloningen. Ten aanzien van serviceabonnementen is een serieuze optie om de abonnementsgelden vrij te stellen van assurantiebelasting. In dat geval zou echter ook de mogelijkheid vervallen het abonnementsgeld in mindering te brengen op zijn belastbaar inkomen van de verzekeringnemer. VCN Serviceprovider VCN biedt eveneens een incassodienst (gratis) voor de aangesloten kantoren. Het gaat in eerste aanleg om de bemiddelingsvergoeding voor producten die vallen in het Totaal Pakket van VCN; naast schadepolissen is dat ook de uitvaartverzekering. VCN zal over de te incasseren bemiddelingsvergoeding volledig assurantiebelasting afdragen. Het volmachtbedrijf in Nuenen werkt aan een oplossing voor btw-plichtige diensten; daarvoor zal te zijner tijd het woord serviceabonnement worden gebruikt. “Dat doen we nu bewust niet”, licht directeur Stefan Bell toe. “We noemen het bemiddelingsvergoeding, zodat duidelijk is dat het om assurantiebelasting gaat.” In de VCN-software kunnen de 700 aangesloten bemiddelaars de provisie op nul zetten en zelf (per relatie) hun vergoeding bepalen. VCN incasseert die samen met de verzekeringspremie bij de klant; de bemiddelingsvergoeding wordt wel duidelijk gespecificeerd op de nota voor het Totaal Pakket.

Reageer op dit artikel