nieuws

Zorgen om solvabiliteitseisen en premies zorgverzekering

Archief

Nederlandse verzekeraars hebben een vijfde impactstudie naar de nieuwe solvabiliteitseisen (Solvency II) goed doorstaan. Meer dan 80% van de maatschappijen nam deel aan de ‘stresstest’.

“Een beperkt deel” voldoet niet direct aan de nieuwe kapitaaleisen en zal aanvullend kapitaal moeten aantrekken of het risicoprofiel moeten beperken om in 2013 aan de Solvency II-eisen te kunnen voldoen, zo rapporteert toezichthouder DNB. Van de 246 Nederlandse verzekeraars die onder de reikwijdte van Solvency II vallen, deden er 203 mee aan de jongste impactstudie (QIS5). De deelname is met 83% veel hoger dan in een eerdere, soortgelijke test, toen de helft er niet aan deelnam. Overigens zijn in de QIS5-test van de inzendingen van (slechts) 172 verzekeraars verwerkt.
Zorg
In de laatste test zijn cijfers van eind 2009 tegen het licht gehouden, rekening houdend met onder meer extra catastrofe- en kredietrisico’s en een veel hoger onnatuurlijk verval. In dat scenario verdubbelen de kapitaaleisen tot _ 30 mld, terwijl er _ 47,5 mld voorhanden is. De solvabiliteit van de verzekeringssector komt in de stresstest uit op 158%, tegen 273% onder normale omstandigheden. Bij Leven is de ontwikkeling van de solvabiliteit 150% (tegen 260%), bij Schade 178% (tegen 336%) en bij Zorg 162% (tegen 260%): “een comfortabel niveau”, aldus toezichthouder DNB.
Verzekeraars die de kapitaaleis niet helemaal gedekt hebben, komen in totaal _ 0,9 mld tekort. Het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat te strenge solvabiliteiteisen een averechts effect kunnen hebben. “De kapitaalkosten voor de hogere buffers zullen uiteindelijk bij de consument terechtkomen; zo voorspellen berekeningen een zorgwekkend forse verhoging van de premies van de basiszorgverzekering.”
 

Reageer op dit artikel