nieuws

Pensioensector verwacht nog meer afvallers

Archief

‘Gemiddeld acht contracten per kantoor’

De Autoriteit Financiële Markten heeft deze zomer 2.055 kantoren geregistreerd die doorgaan met pensioenadvies. Voor veel van de afvallers was pensioen een. “Er blijven uiteindelijk slechts zo’n vierhonderd ‘dedicated’ kantoren over”, voorspelt Paul van der Heide, directeur Nederlands Pensioenbureau.

Begin 2012 meldden zich nog 2.704 pensioenkantoren aan bij de AFM. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen, moest voor medio juli een diploma of een inschrijfbewijs voor een opleiding overlegd worden. Ruim 2.000 ondernemingen voldeden aan deze eis. Van deze groep beschikt volgens de AFM een beperkt aantal partijen al over de juiste papieren. Ondernemingen die nog aan de vakbekwaamheid moeten voldoen, hebben hiervoor tot eind 2013 de tijd.

Professioneel
Theo Gommer, voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) reageert enthousiast na de bekendmaking van de AFM: “Na deze selectie wordt het pensioenadviesvak écht professioneel. Dat is goed voor de beroepsgroep. Dat het uiteindelijke aantal rond de 2.055 is uitgekomen, was wel te verwachten. Zo had de AFM eerder al eens geconstateerd dat de helft van de kantoren die adviseerden over pensioenen, slechts één of twee pensioenregelingen in portefeuille had.”
Maar ook van de kantoren die nu doorgaan, heeft een aantal slechts weinig contracten in portefeuille. Dat blijkt onder meer uit de analyse van de resultaten van de eerste tweehonderd  deelnemers aan de quickscan Wft-Pensioenverzekeringen van Nibe-SVV, die deelnemers helpt een keuze te maken uit het opleidings- en examenaanbod. Van personen die de scan invullen wordt aangenomen dat zij interesse hebben in een opleiding en dus door willen gaan met pensioenadvisering. Voor een derde van de gebruikers van de scan is pensioenadvisering echter niet meer dan een ‘bijproductje’. Zij besteden nog geen 10% van hun werktijd aan pensioenadvisering. Dat blijkt ook uit het aantal uitgebrachte adviezen. Meer dan 60% van de adviseurs die adviseren over collectieve contracten heeft de afgelopen drie jaar minder dan 15 adviezen uitgebracht. Voor de dga-adviseurs is dat percentage zelfs 75%.

Acht contracten
Volgens Paul van der Heide, directeur van het Nederlands Pensioenbureau zijn er in Nederland naar schatting 40.000 pensioencontracten te verdelen over – in het verleden – 5.000 pensioenkantoren. “Dat zijn gemiddeld dus acht contracten per kantoor, maar je moet er rekening mee houden dat er een aantal zeer grote spelers is als Mercer en Aon.” Hij schat dat er uiteindelijk slechts 300 a 400 dedicated kantoren zullen overblijven. En de rest die zich nu heeft aangemeld? “Die vergist zich in de business case”, vermoedt Van der Heide. “Voorheen verkochten ze producten, maar geen advies. Nu zullen ze alles moeten bijhouden op het gebied van kennis en vaardigheden en dat betaalt zich niet uit wanneer je slechts een paar contracten in de boeken hebt. Ik begrijp dat er vaak ook uit strategisch belang wordt vastgehouden aan het pensioenadvies, maar vraag me af of dat op termijn houdbaar is.”

Reageer op dit artikel