nieuws

‘Pensioenadviseur kan niet om PPI heen’

Archief

De PPI van Brand New Day en ASR heeft in het eerste half jaar van haar bestaan honderd klanten binnengehaald. “De eerste drempel is geslecht”, zegt Pieter van Eijden, commercieel directeur. Ook volgens BeFrank, de eerste PPI van Nederland, is de premiepensioeninstelling volledig ingeburgerd in het Nederlandse pensioenlandschap.

In een half jaar tijd brachten honderd bedrijven hun collectieve pensioen onder bij Brand New Day PPI, de joint venture van ASR en BND die in december 2011 een vergunning van De Nederlandsche Bank kreeg. Volgens Pieter van Eijden vertegenwoordigen die honderd werkgevers zo’n 4.500 deelnemers. “De grootte van de bedrijven is erg divers. Wij mikken met name op het mkb, maar zeggen geen nee tegen grotere werkgevers.”
Ter vergelijking: BeFrank (dochter van Delta Lloyd en BinckBank) dat in juni 2011 het spits afbeet in de PPI-markt, haalde in de eerste zes maanden van haar bestaan ongeveer vijfduizend deelnemers binnen, verdeeld over twintig werkgevers. Nu de BeFrank PPI zijn eerste verjaardagskaarsje uitblaast, noemt het bedrijf geen getallen, maar laat het wel weten “met open armen” op de pensioenmarkt te zijn ontvangen. Onlangs traden Bol.com en Accor Hotels nog toe als klanten. “De markt heeft behoefte aan een moderne manier van pensioenuitvoering”, aldus BeFrank dat samen met zeven andere pensioenuitvoerders een onderzoek liet doen door bureau Motivaction. Daaruit blijkt dat adviseurs de voorkeur geven aan simpele en transparante pensioenregelingen die goed uit te leggen zijn aan de klant. “Overal in pensioenland wordt op dit moment risico geïntroduceerd”, zegt marketingmanager Frank van Wessel. “Wij zijn daar eerlijk over, daar komt ook onze naam vandaan. Die eerlijkheid wordt kennelijk gewaardeerd. We begonnen met klanten die nog geen pensioenregeling hadden of een beschikbarepremieregeling bij een verzekeraar hadden lopen, maar merken nu ook dat werkgevers met voorheen een DB-regeling voor ons kiezen, of werkgevers vanuit een bedrijfstakpensioenfonds die dispensatie aanvragen en de regeling bij ons willen onderbrengen. Dat past uiteraard ook in de algemene trend richting beschikbarepremieregelingen. Zo houden werkgevers de kosten beheersbaar.”

Beslistermijn
Pieter van Eijden van Brand New Day ziet werkgevers sneller de knoop doorhakken: “Ik loop vijftien jaar rond in de collectieve pensioenen en wat mij opvalt, is dat de beslistermijn veel korter is geworden. Waar voorheen een werkgever vier tot zes maanden over deed, zijn het nu weken geworden. Dat geldt niet alleen voor kleine bedrijven. Volgens ons komt dat doordat de aanbieding gewoon duidelijk is.” Van Eijden en Van Wessel vinden dat de PPI een volwaardig onderdeel is geworden van het pensioenlandschap. Van Eijden: “Er komt steeds meer animo. Wij horen van adviseurs dat ze onze manier van werken een verademing vinden. De werkgever wordt vandaag aangemeld en morgen is alles ingeregeld. Het feit dat ook de grotere actuariële bureaus bij ons offertes opvragen, zien we als een teken dat de PPI niet genegeerd kan worden.” Van Wessel: “Het zijn vaak ondernemende en moderne bedrijven die voor ons kiezen. Die voelen niets voor een traditionele pensioenregeling. We hebben de indruk dat adviseurs de PPI steeds vanzelfsprekender meenemen in hun zoektocht naar de beste pensioenregeling.”
Naast BeFrank en Brand New Day zijn er nog zes PPI’s in Nederland. Een aanvraag van PGGM en Rabobank loopt nog bij DNB, en ook Zwitserleven wil een licentie aanvragen. Daarmee zou het aantal premiepensioeninstellingen op tien uitkomen. Volgens eerdere berekeningen van de AFM is voor meer dan tien spelers geen ruimte naast de zes grote pensioenverzekeraars.
 

PPI was eerste stap, API komt eraan

Minister Henk Kamp (SZW) gaat werk maken van de Algemene Pensioeninstelling. Pensioenverzekeraars krijgen er daardoor een concurrent bij, al kunnen zij ook zelf een API oprichten. Na de zomer moet het wetsvoorstel worden geconsulteerd.

De PPI was slechts de eerste stap op weg naar de API. Het verschil is dat een PPI alleen beschikbarepremieregelingen kan uitvoeren, terwijl een API buitenlandse en Nederlandse pensioenregelingen uit kan voeren, zowel Defined Contribution (DC) als Defined Benefits (DB). De API komt volgens Kamp vooral tegemoet aan de groeiende behoefte bij multinationals om de uitvoering van pensioenregelingen uit diverse landen meer centraal aan te kunnen sturen.
Voor Nederlandse pensioenregelingen betekent de komst van de API dat bestaande pensioenfondsen meer mogelijkheden krijgen om samen te gaan. De eis die nu geldt dat uitbreiding van het domein van een pensioenfonds alleen kan als er samengevoegd wordt met reeds vijf jaar bestaande pensioenfondsen, komt te vervallen. “Ik ben mij ervan bewust dat dit gevolgen heeft voor de afspraken over de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars”, schrijft Kamp aan de Tweede Kamer. “Werkgevers die tot nu toe een verzekerde regeling hebben, omdat zij onvoldoende geëquipeerd waren om een eigen pensioenfonds op te richten, krijgen een alternatieve mogelijkheid. Zij kunnen zich in beginsel ook aansluiten bij een pensioenfonds dat als API fungeert. Dat geldt ook voor werkgevers die nu verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Wanneer zij voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling zijn zij niet langer alleen aangewezen op een verzekeraar of het oprichten van een eigen fonds.” Kamp verwacht overigens ook dat verzekeraars zelf een API zullen oprichten, “net zoals sommige momenteel een PPI hebben opgericht”.

Reageer op dit artikel