nieuws

Overgedragen pensioendossiers vaak bijna leeg

Archief

Weinig inzicht in financiële situatie

Het BedrijfsBureau Pensioen Advies (BBPA) onderzocht de afgelopen maanden ruim honderd pensioendossiers van stoppende intermediairs. Slechts in 2% van de gevallen was er voldoende inzicht in de financiële situatie van de klant.

Veel intermediairs stoppen dezer dagen met pensioenadvies. Hun dossiers worden overgenomen door andere adviesbureaus of keren terug naar de verzekeraar die ze onderbrengt bij een ander intermediair. Deze partijen willen de dossiers vaak laten checken en/of opschonen met het oog op aansprakelijkheidsrisico’s. Het BBPA, een initiatief van de Coöperatieve Pensioen Vereniging, voorziet in die behoefte. In de aanloopfase naar 1 juli 2012, de datum dat intermediairs die doorgaan met pensioen zich bij de AFM moesten melden met een inschrijfbewijs voor de module Wft Pensioenen, inventariseerde het BBPA ruim honderd dossiers. Directeur Eelco de Haan concludeert: “Als we de resultaten overzien dan is de wens van AFM om het intermediair te dwingen een keuze te maken voor pensioenadvies zeker gerechtvaardigd.”

Documentatie
De resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven. Bij ruim 60% van de pensioendossiers was niet voldoende documentatie aanwezig zoals kopiepolissen, een pensioenreglement of een uitvoeringsovereenkomst. In circa 80% van de gevallen ontbrak een recente Kamer van Koophandel inschrijving. Het BBPA controleerde in alle gevallen ook of voor het bedrijf waarvoor de regeling indertijd was gesloten wellicht een BPF-verplichting gold. In 13% van de gevallen was hierover ernstige twijfel. Slechts in 2% van de gevallen was er voldoende inzicht in de financiële situatie van de klant. De Haan: “De inventarisatie van de financiële positie was een aantal jaren geleden niet vereist. Maar vooral in kleine gemeenschappen blijkt de pensioenregeling van de klant bij wijze van spreken tijdens het biljarten op vrijdagavond geregeld te zijn. Zo bleef het pensioendossier op belangrijke punten leeg.”
De Haan vindt dat stoppende intermediairs respect verdienen met hun keuze om te stoppen met pensioenadvies. “Daarmee geven ze pensioenadvieskantoren de gelegenheid de dossiers in overeenstemming te brengen met de geldende wet- en regelgeving en de leidraden in de tweede pijler. En zelf kunnen ze zich vervolgens richten op hun core business.” Want core business was pensioen voor de meeste stoppende intermediairs niet. De Haan: “Het gemiddeld aantal pensioencontracten ligt rond de twee. Het gaat vaak om kleinere contracten, hoewel er ook opmerkelijke uitzonderingen zijn. We komen ook contracten tegen van bedrijven van zeer behoorlijk formaat. Die kwamen vaak in de boeken door portefeuilleovername.” Bij de kleinere contracten is er vaak sprake van toevalligheden. De Haan: “Een zakelijke klant die naast schadeverzekeringen ook ‘iets met pensioen’ wilde of een accountant die een dga-pensioen voor een klant had geregeld.” Het BBPA verwacht in juli een nieuwe lading dossiers van adviseurs die niet kiezen voor de opleiding Wft Pensioen.

Reageer op dit artikel