nieuws

ONVZ tegen wil en dank direct

Archief

ONVZ is “professioneel gestart met rechtstreekse verkoop bij individuen en collectiviteiten” zegt directievoorzitter Erno Kleijnenberg in zijn nieuwjaarsrede. In het rondetafelgesprek over de zorg in november riep Kleijnenberg nog vol overgave dat de zorgverzekering een adviesgevoelig product is dat zich bij uitstek laat adviseren door de professionele tussenpersoon.

In een toelichting stelt Kleijnenberg hier nog steeds voor de volle 100% achter te staan. Het openstellen van ONVZ.nl voor het rechtstreeks sluiten van producten is ingegeven door de concurrentie. Kleijnenberg: “Wij zijn geen voorstander van direct sluiten, maar iedereen doet het. Wij kunnen niet anders dan meegaan in die strijd om de klant. De zorgpolis is, blijft en wordt steeds meer een adviesproduct. Toch blijf je altijd mensen houden die dat advies niet willen hebben. Deze groep bieden wij via onze website de mogelijkheid rechtstreeks een polis bij ONVZ te sluiten.”
Echt moeilijk maakt ONVZ het de klant die direct wil gaan niet. De keuze voor wel of geen adviseur staat automatisch op ‘geen adviseur’. De premie voor het product is online hetzelfde als bij de adviseur. Het intermediair heeft wel de keuze om via de provisieschuif een stukje van zijn provisie aan de klant terug te geven. Het directe kanaal is niet geheel nieuw voor de zorgverzekeraar uit Houten. Op het collectieve terrein werden al rechtstreeks deals gesloten, in het verleden bijvoorbeeld met ING.
Nieuwe verzekerden
ONVZ heeft dit jaar meer nieuwe verzekerden aangetrokken dan een jaar eerder. In 2010 verliet circa 5% van verzekerden de maatschappij en kwam eenzelfde percentage nieuw binnen. ONVZ had ultimo 2011 rond de 400.000 verzekerden. Hoeveel verzekerden dit jaar online, en dus rechtstreeks, via de website van de zorgverzekeraar zijn binnengekomen, kan Kleijnenberg niet zeggen. “Geloof me, dat is en blijft echt minimaal.”
Afnemende loyaliteit
In het verleden hebben Kleijnenberg en zijn voorganger Dick van Boven al vaker hun onvrede en bezorgdheid geuit over de afbrokkelende loyaliteit binnen het intermediaire distributiekanaal richting pure intermediairverzekeraars. De maatschappij zag businesspartners steeds frequenter zaken doen met van huis uit direct writers. Dit staat volgens Kleijnenberg geheel los van de keuze om online productie toe te staan. Hij wil pertinent niet dat ONVZ nu wordt weggezet als multichannel verzekeraar. “Voor ons is het een negatieve optie waarmee wij tegen wil en dank experimenteren. Wij staan volledig achter ons intermediaire distributiekanaal, maar moeten tegelijkertijd ook de markt volgen.”

Reageer op dit artikel