nieuws

Onderlinge Weerschade breidt polis uit

Archief

Onderlinge Weerschade breidt polis uit

De Onderlinge Weerschade Verzekering (OWV), een initiatief van LTO Nederland, Rabobank, Achmea Agro, Interpolis en Hagelunie, heeft de brede weerverzekering zoals die sinds vorig jaar wordt aangeboden, uitgebreid. Er zijn nu voor vijf beroepsgroepen aparte varianten ontwikkeld.

De brede weerpolis wordt sinds vorig jaar door vier partijen aangeboden en dekt schade door hagel, extreme regenval, extreme droogte, vorst, storm, ijzel, sneeuwdruk, erosie en brand in open teelten. Er zijn nu profielen voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers op kleigrond, akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers op zandgrond, boomkwekerijen, bloembollentelers en fruittelers. Binnen de eerste vier profielen kan per gewas voor ieder weerrisico afzonderlijk worden gekozen tussen een eigen risico van 30% of 50%. Voor het hagelrisico kan daarnaast ook voor een eigen risico van 10% worden gekozen. Voor fruittelers geldt een specifiek profiel.
De maximale uitkering voor schade door extreme regenval en droogte is verhoogd van 25% naar 70% van de verzekerde waarde, bij keuze voor 30% eigen risico. Verder is onder meer voor zomergranen een lagere drempelwaarde geïntroduceerd. Ook is het mogelijk om hogere verzekerde bedragen te kiezen. De premie, die door de overheid wordt gesubsidieerd, kan nu in twee delen worden betaald: één deel in juli en het tweede in oktober.
De provisie op de polis is verhoogd naar 5% doorlopend en 10% afsluit.

Reageer op dit artikel