nieuws

Leijten wil compensatiefonds medische fouten

Archief

SP-Kamerlid Renske Leijten wil een compensatiefonds in het leven roepen dat mensen compenseert die door een medische fout lichamelijk letsel hebben opgelopen en daardoor evident financiële schade hebben.

Het initiatiefwetsvoorstel dat Leijten hiertoe indiende, viel bijna gelijktijdig met een aankondiging dat medische-aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk en letselschadespecialist Pals groep een overeenkomst zijn aangegaan waarin versnelling van de afhandeling van het proces na een medische fout centraal staat. MediRisk denkt met deze overeenkomst de behandelingsduur van een claim met enkele maanden te kunnen verkorten. De behandeling van een claim duurt nu gemiddeld zo’n twee jaar. Dat duurt Leijten nog steeds te lang en daarbij is zij tevens van mening dat het belang van de verzekeraar te veel ligt bij de verzekerde en te weinig bij het slachtoffer.

Het fonds dat zij voorstaat geeft mensen die zich aanmelden, binnen een jaar uitsluitsel op de vraag of compensatie terecht is. Als dat zo is, dan keert het fonds de schade direct uit. Het fonds gaat vervolgens de kosten proberen te verhalen op de arts, op de zorgaanbieder of op beiden. Volgens Leijten is het met de huidige middelen, gedragsregels en branchecodes niet mogelijk om iedereen gelijke kansen te bieden op een eerlijke compensatie. “Een patiënt met schade kan enkel zijn recht halen als hij geld heeft om te procederen. Het kan jaren duren voordat je uitgeprocedeerd bent. Verzekeraars die medisch letsel dekken, verzekeren de arts of zorgaanbieder tegen claims. Beter is het om claims sneller uit te keren. Het geld is er, maar verdwijnt nu bij de verzekeraar. Dat is geen goede zaak.”

 Het voorgestelde compensatiefonds medische fouten moet een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden en wordt opgestart met € 100 mln. Dat geld moet volgens Leijten opgehoest worden door verzekeraars die medisch letsel verzekeren. Haar initiatiefwetsvoorstel is een vervolg op een wetsvoorstel dat al drie jaar ter behandeling in de Kamer ligt. Leijten: “Daarin staat dat mensen maximaal € 25.000 schadecompensatie kunnen krijgen, de SP laat dat los. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer de helft van de claims boven de € 50.000 ligt. Ook laten wij de mogelijkheid bestaan dat iemand zelf naar de rechter kan stappen voor een civiele procedure richting een arts of een zorgaanbieder, dat is in het voorstel van de regering niet meer mogelijk als je een beroep doet op die schaderegeling.”

PIV-staffel
MediRisk en Pals groep maakten in hun samenwerkingsovereenkomst onder andere afspraken over de vergoeding van de kosten van belangenbehartiging van de patiënt. Discussies daarover zorgen regelmatig voor vertragingen in het proces. MediRisk en Pals sluiten zich daarmee aan bij de landelijke norm (de zogenaamde PIV-staffel van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars), die de hoogte van de vergoeding bepaalt en al geldt voor niet-medische letselschadeprocessen. Ook de claims die beide partijen samen al behandelen, worden opnieuw bekeken en daar waar mogelijk versneld. De afspraken sluiten tevens aan bij de gedragscode Goma, die twee jaar geleden is geïntroduceerd met als doel versnelling en verbetering van afhandeling van schade na medische incidenten. MediRisk heeft eerder al werkafspraken gemaakt met Arag, DAS en Achmea.

Reageer op dit artikel