nieuws

IZA verliest alleenrecht op ambtenaar

Archief

Zilveren Kruis en IZA bieden vanaf volgend jaar ieder afzonderlijk de nieuwe collectieve zorgverzekering aan voor (oud-)medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Ook politieke ambtsdragers kunnen zich bij dit collectief verzekeren. De overkoepelende naam van het nieuwe zorgcontract is de GezondSamenPolis.

De circa 200.000 ambtenaren kunnen vanaf 2013 dus kiezen uit twee collectieve zorgverzekeringen: de IZA GezondSamenPolis en de Zilveren Kruis GezondSamenPolis, beide verkrijgbaar in een natura en een restitutievariant. Binnen het collectieve contract bieden beide partijen daarnaast vier aanvullende verzekeringen en drie aanvullende tandartsverzekeringen. Ook mogen de verzekeraars buiten het contract doelgroeppakketten aanbieden.
De huidige collectieve zorgverzekering voor ambtenaren bij IZA loopt af op 31 december 2012. Conform de afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft IZA alle  verzekerden per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe keuzemogelijkheid. De VNG vindt het belangrijk dat beide zorgverzekeraars hun doelgroep tijdig en volledig kunnen informeren, zodat men een weloverwogen keuze kan maken. Daarom staat in de brief ook dat IZA de NAW-gegevens van deelnemers aan de huidige collectieve zorgverzekering aan Zilveren Kruis zal verstrekken. Deze gegevens moeten eind september door IZA worden overgedragen en mogen door het Achmea-label alleen worden gebruikt om in november een aanbieding voor de zorgverzekering 2013 te doen. Deelnemers die niet willen dat IZA hun gegevens overdraagt, kunnen hiertegen bezwaar maken.

Tegemoetkoming

Het VNG-bestuur besloot vorig jaar tot de aanbesteding van een collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren. De aanbesteding werd samen met het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen gedaan. De ledenraad sprak zich eerder al uit voor een collectiviteit met twee zorgverzekeraars,  zodat de leden na bijna zestig jaar iets te kiezen zouden krijgen. De verplichting dat een medewerker moet deelnemen aan de collectiviteit om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de ziektekosten wordt  volgend jaar gehandhaafd. Dat geldt ook voor het inhouden van de premie door de werkgever. Vanaf 1 januari zal de tegemoetkoming ziektekosten gekoppeld zijn aan de aanvullende verzekeringen Extra Zorg 3 en Extra Zorg 4 van IZA en Mijn Keuze 3 en Mijn Keuze 4 van Zilveren Kruis.
Bij de aanbesteding is gelet op onder andere premie, dekking, kwaliteit van de dienstverlening en aanvullende werkgeverspakketten. Het nieuwe contract geldt voor drie jaar, met de optie om het met driemaal een jaar te verlengen. De VNG, het IPO en de UvW zullen een website lanceren met daarop informatie op hoofdlijnen over de dekking van de verschillende pakketten en links naar de websites van de zorgverzekeraars, informatie over de werkgeversbijdrage, de premie-inhouding en algemene informatie over  het opzeggen van zorgverzekeringen. Deze website moet uiterlijk 1 november online zijn.  

Reageer op dit artikel