nieuws

Het ultieme PPI-product laat nog op zich wachten

Archief

Vanuit Brussel is enkele jaren terug de aanzet gegeven tot een nieuwe pensioenaanbieder, die in de tweede pijler een plek moet gaan krijgen naast verzekeraars en pensioenfondsen. Hoe die plek moet worden ingevuld, is echter niet helemaal duidelijk. Aanbieders worstelen nog met de manier waarop ze deze zogeheten premiepensioeninstelling (PPI) vorm moeten geven, zo blijkt uit ervaringen van Welten.

Er zijn inmiddels zeker twaalf partijen serieus bezig met de oprichting van een PPI. De helft daarvan heeft dat al publiekelijk aangekondigd: BeFrank (Delta Lloyd en BinckBank), Brand New Day (samen met ASR), Aegon, Robeco, De Goudse en Nationale-Nederlanden. Geen van de PPI’s is al actief; het afhandelen van de vergunningaanvraag bij DNB is een lang traject, zegt Ivo van Riel, business unit-manager bij Welten Pensioen Professionals. “Het is een traject van vraag en wedervraag. DNB is vermoedelijk zelf ook nog zoekende naar wat allemaal wel en niet kan bij PPI’s.” Welten ziet bij de aanbieders in het algemeen een grote tijdsdruk. “Dat heeft te maken met de grote complexiteit en de trage besluitvorming traag gaat. Vaak is de wens om de PPI in de bestaande organisatie te hangen.” Een ander knelpunt is ICT, zegt Van Riel. “Aanbieders staan voor de keuze een nieuw systeem te bouwen, het eigen systeem aan te passen of bestaande softwaresystemen aan te kopen. Wordt er geconcudeerd dat er een nieuw pakket moet komen, dan gooit de trage besluitvorming vaak roet in het eten. Maar daar is geen tijd voor: de tijdsdruk is hoog. Omwille van de tijd en de kosten gaat bij veel partijen de voorkeur uit naar het aankopen van een bestaand softwarepakket.
 
Ook dan kost het echter al gauw zes tot negen maanden voordat het geheel klaar staat. Het pakket moet immers onder meer het product, de ‘pricing’ en de distributie kunnen ondersteunen. Ook deze trajecten leggen een behoorlijk beslag op de interne capaciteit.”
 
Tweede versie
Behalve besluitvorming, vergunning en ICT bezorgt ook het aan te bieden product de PPI’s in oprichting hoofdbrekens. “Er moet nogal wat gerekend worden voordat je een propositie klaar hebt. Wat mij opvalt, is dat vrijwel geen enkele partij al aan een tweede versie van het product denkt. Wanneer je de huidige productproposities bekijkt, heeft elke aanbieder wel iets moois bedacht. De combinatie van al dat moois hebben we echter nergens gezien. Als de PPI’s dus eenmaal de markt op komen, zal het aanbod van de concurrentie bekend worden en dat zal ongetwijfeld leiden tot productaanpassingen. Dan moet je dus snel kunnen schakelen.”
 
Struikelblokken
De verwachte uitdagingen verschillen nogal per uitvoerder. Van Riel ziet bij pensioenfondsen als groot struikelblok de omschakeling van ‘defined benefit’- naar ‘defined contribution’-producten. “Pensioenfondsen zijn daar niet aan gewend en slechts enkele denken buiten bestaande kaders.”
 
Pensioenverzekeraars hebben meer ervaring met het bieden van beschikbarepremieregelingen, maar zijn volgens Van Riel nog wat te veel gericht op het bieden van producten uit eigen huis. “Daar heerst nog de gedachte dat de eigen verzekeringsproducten aan het PPI-product gekoppeld moeten worden, terwijl een PPI juist tot doel heeft op elk vlak de ‘best in class’ aan te bieden. Zo zou het wel eens zo kunnen zijn dat het vermogensbeheerproduct van verzekeraar X minder goed is dan dat van een bestaande vermogensbeheerder.”
 
Omgekeerd leggen vermogensbeheerders die een PPI oprichten veelal de focus op de vermogensbeheerpropositie. “Het runnen van de administratie, het inkopen van de juiste verzekeringsproducten en het realiseren van de distributie wordt echter door hen veelal onderschat.”
 
Daarnaast vindt Van Riel de distributievisie vaak nog te beperkt. “Wanneer je de PPI-gedachte doortrekt, zou je ook hier kritisch moeten kijken hoe je dit effectiever en efficiënter gaat doen.” Volgens Van Riel zou dat bijvoorbeeld kunnen door enerzijds het intermediar, maar anderzijds ook de werkgever (en werknemer) nog veel beter (geautomatiseerd) te ondersteunen bij de verkoop. “Daarbij kunnen ook social media gericht worden ingezet.”
 
De aanpak
Het aanbod loopt uiteen van traditioneel tot vernieuwend. Zo worden onder meer de ‘waaiers’ geïntroduceerd en producten met twee maanden opzeggingstermijn. “Bij de waaiers kun je afhankelijk van hoe je insteek is – hoog of laag rendement – meer of minder risico lopen. Dat wordt vernieuwend ingericht: er zijn bij pensioenproducten nog niet eerder dergelijke uitgebreide keuzes geweest. Dat was typisch iets van vermogensbeheerders. Daarnaast zie je het aanbod van eenvoudig tot complex. Brand New Day is een voorbeeld van een aanbieder die kiest voor een eenvoudig en transparant product waarmee de kosten laag blijven.” Andere partijen bieden veel flexibiliteit (en complexiteit). “Maar flexibiliteit kost geld waardoor de propositie wel duurder wordt.”
 
Met Anylife biedt Welten, samen met Consultancybedrijf Mastermind, ICT-bedrijf LeanApps, en webspecialist ES-Connect, diensten aan bedrijven die een PPI willen oprichten. “Wanneer een aanbieder een PPI wil oprichten, is het in deze fase essentieel om een snelle greenfield-aanpak te hanteren. Door koppeling van verschillende expertises wordt met Anylife ingespeeld op deze behoefte.”
 
Overzicht
Een jaar geleden stemde de Tweede Kamer voor invoering van de PPI, die eenvoudiger en goedkoper pensioenregelingen moet gaan bieden. Delta Lloyd en Binck Bank sprongen er meteen op in met de oprichting van BeFrank. Die joint venture gaat collectieve pensioenverzekeringen op basis van een beschikbare premieregeling aanbieden.
 
BeFrank moet zich als PPI beperken tot de opbouwfase van pensioenen. De risico’s overlijden en arbeidsongeschiktheid worden verzekerd bij partner Delta Lloyd. De vermogensopbouw moet tegen lage kosten plaatsvinden via de werkwijze van Binck. BeFrank wil zich als prijsvechter gaan positioneren. Zo claimt het pensioenbedrijf de jaarlijkse kosten per deelnemer te kunnen beperken tot _ 120; PricewaterhouseCoopers zei eerder, na een onderzoek, dat die kosten (bij contracten tot tienduizend deelnemers) bij verzekeraars en pensioenfondsen gemiddeld hoger liggen. Op die categorie richt BeFrank zich ook; de beoogde bedrijven moeten wel meer dan vijfhonderd werknemers hebben.
 
Andere partijen die inmiddels bezig zijn met de oprichting van een PPI, zijn ASR en Brand New Day. Zij hopen in het vierde kwartaal actief te zijn met hun joint venture en richten zich op het midden- en kleinbedrijf tot vijfhonderd werknemers. “De PPI neemt de naam, het beleggingsproduct en de klantgerichte aanpak van Brand New Day over”, zo luidt de toelichting. ASR is de exclusieve risicodrager voor de verzekeringen waarvoor de PPI gaat bemiddelen. Beide partners stellen voorts dat “het Brand New Day Collectief pensioen de laagste totale kosten biedt van alle bij ons bekende kostenstructuren”. De collectieve pensioenregeling wordt via onafhankelijke pensioenadviseurs aangeboden.
 
Ook Aegon en De Goudse hebben een PPI in de planning, hoewel Aegon een premiepensioeninstelling eigenlijk “niet van deze tijd” vindt. Gelijk met het opbouwen van vermogen worden echter ook verzekeringen en garanties geboden. “Zo krijgt een PPI bij ons meer waarde.”
 
Een PPI, waarin een werknemer pensioen opbouwt zonder uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden, vindt Aegon in principe een verrijking vanwege de eenvoud en overzichtelijkheid. Maar de verzekeraar wijst ook op een mogelijke verschraling van pensioenregelingen. “Wij kiezen er daarom nadrukkelijk voor om beschikbarepremieregelingen en de PPI aan te bieden in combinatie met verzekeringen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid én aanvullende garanties.”
 
Een gevaar van de PPI is dat consumenten mogelijk te hoge verwachtingen hebben van de pensioenopbouw, omdat er geen pensioen is bij arbeidsongeschiktheid en geen partner- of wezenpensioen bij overlijden. “Wij maken ons vooral zorgen, omdat de PPI als verplichte collectieve pensioenregeling door werkgevers wordt ingezet en niet als een ‘extraatje’ dat particulier wordt geregeld.” Aegon vindt het dan ook niet verstandig om “een zo belangrijke arbeidsvoorwaarde op een uitgeklede manier aan te bieden.”
 
verzekeringsproducten aan het PPI-product gekoppeld moeten worden.”

Reageer op dit artikel