nieuws

‘Beleggingsverzekering is niet dood’

Archief

“De beleggingsverzekering is in zijn huidige vorm ten dode opgeschreven. Verzekeraars die geen garantieverzekeringen meer sluiten, gokken op het verkeerde paard.” Dat zei Pieter Loyson, directeur van Onderlinge ‘s-Gravenhage in het vorige nummer van AM. Loyson brengt hieronder een nuance aan.

“Met de kop: ‘Loyson: Beleggingspolis ten dode opgeschreven’ werd in nummer 11 van AssurantieMagazine verslag gedaan van de forumdiscussie tijdens het Watson Wyatt-congres ‘Heeft de beleggingsverzekering de toekomst?’. Het tijdens de discussie door mij ingenomen standpunt is meer afgewogen en genuanceerd over het voetlicht gebracht dan de kop (en het hoofdredactionele commentaar op pagina 2 van dezelfde AM) doen vermoeden. Ik heb de beleggingsverzekering niet dood verklaard, maar wel een minder bloeiende toekomst voorspeld dan onder het oude belastingregime en tijdens de periode van alleen maar sterk stijgende beurskoersen die achter ons ligt. De waardering voor zekerheid biedende vormen van levensverzekeringen zal weer gaan toenemen.
Risico
Beleggingsverzekeringen hebben hun sterke groei vooral te danken aan: de toegenomen welvaart, het stormachtig gegroeide verlangen van particulieren om mee te profiteren van de sterke stijging van de aandelenkoersen tweede helft jaren negentig, de fiscale faciliëring van levensverzekeringproducten onder het oude belastingregime, het geringe solvabiliteitsbeslag van beleggingsverzekeringen voor verzekeraars en de enthousiaste advisering van deze producten door het intermediair. De doelen verzekeren en vermogensopbouw zijn daarbij te veel door elkaar gaan lopen. Veel cliënten hebben in de eerste plaats baat bij zekerheid en onderkennen de risico’s van de beleggingsverzekering nogal eens onvoldoende.
Met de opkomst van de universal-life/unit-linkedverzekering is het financiële risico grotendeels terug bij de verzekerden. Elke stap van de traditionele verzekering naar unit-linked en universal-life gaat ten koste van de zekerheid van de consument. Op deze wijze dreigt ook een groot deel van de kerntaak van de levensverzekeraar weg te vallen: het overnemen van de financiële risico’s die de particulier zelf niet kan of wil dragen: het risico van overlijden, arbeidsongeschiktheid en het financieel veiligstellen van de oude dag.
‘Over- en mis-selling’ van beleggingsverzekeringen hebben in het Verenigd Koninkrijk helaas geleid tot bijzonder strikte regelgeving en toezicht. Een ontwikkeling in het verlengde daarvan is het ontstaan van zogenaamde stakeholder-pensions waar op grond van regelgeving het kostenpercentage is gemaximeerd op 1%. Een percentage dat slechts realiseerbaar is op grond van schaaleffect, maar ten koste gaat van service en advisering van de consument. Daarbij is het nog maar de vraag of dit uiteindelijk in het belang van diezelfde consument is.
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde voor veel groepen consumenten van het producttype beleggingsverzekering is, afgezien van de fiscale aspecten, op zijn zwakst uitgedrukt onduidelijk en risicovol vergeleken met de zekerheid biedende traditionele levensverzekering in combinatie met flexibele vormen van vermogensopbouw via de, afhankelijk van de marktomstandigheden, in de markt best presterende beleggingsfondsen. De belangstelling voor beleggingsverzekeringen in de particuliere markt zal in de toekomst afnemen, nu de nadelen duidelijker worden, fiscale regelgeving complexer en minder genereus is en de consument en adviseur zien dat er alternatieven zijn die beter scoren als het gaat om de combinatie risico, rendement en flexibiliteit. Op grond van ervaring in het buitenland zal er uiteraard een markt blijven voor beleggingsverzekeringen voor die groepen cliënten die de daarmee gepaard gaande risico’s willen en kunnen dragen, een groot vertrouwen hebben in de performance van de vermogensbeheerders van de verzekeraar en daarbij zeker zijn dat zij de verzekering zeer lang in stand zullen houden: “hoop doet leven”.

Reageer op dit artikel