nieuws

Intermediair moet adviesonderbouwing straks 5 jaar bewaren

Archief

Intermediair moet adviesonderbouwing straks 5 jaar bewaren

Minister De Jager (Financïen) wil dat financieel dienstverleners de stukken waaruit blijkt dat de advieseisen zijn gevolgd vijf jaar gaan bewaren. Nu ligt die bewaartermijn op grond van artikel 32 van het Bgfo nog op één jaar. De minister brengt met de verlenging een wens van de AFM in vervulling.

De Jager noemt de argumenten van de AFM voor een langere bewaartermijn "steekhoudend". "Zo loopt de bewaartermijn gelijk aan de civielrechtelijke verjaringstermijn en onderzoekstermijn van de AFM van vijf jaar", aldus De Jager.
De maatregel is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen dat ter consultatie aan marktpartijen en toezichthouders wordt aangeboden. De Jager neemt de nieuwe bewaartermijn mee in het eerstvolgende Wijzigingsbesluit financiële markten.

Reageer op dit artikel