nieuws

Gespreide betaling adviesnota mag in maximaal twee jaar

Archief

Geen termijn voor kosten distributie

 

Consumenten die na 1 januari de kosten van advisering over een complex product gespreid willen betalen, krijgen daarvoor een maximale termijn van twee jaar, laat minister De Jager (Financiën) weten naar aanleiding van de laatste versie van de Wijzigingswet financiële markten 2013 die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

 

Gespreide betaling van advies- en distributiekosten zal worden beschouwd als krediet zonder rente of kosten, waarvoor de adviseur geen vergunning nodig heeft. "Bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat indien de financiële dienstverlener adviseert de aflossing van het krediet ten behoeve van de advies- en distributiekosten over twee jaar mag worden gespreid. Deze beperkte termijn wordt voorgesteld om de uitzondering niet onnodig ruim te maken en het risico op overkreditering te minimaliseren", aldus de minister in een toelichtende nota. "Voor het aflossen van het krediet ten behoeve van de distributiekosten, waarbij niet tevens sprake is van advies, is geen maximumtermijn vastgesteld omdat het vaak gaat om relatief kleine bedragen. De betalingstermijn voor deze distributiekosten kan gelijk zijn aan de looptijd van het product." Bij advies geldt dus wél dat de distributiekosten in maximaal twee jaar tijd moeten zijn betaald.

 

Productgericht

Onduidelijk is nog of de gespreide betaling alleen mogelijk is voor advies dat gericht is op het sluiten van een product. De Jager doelt in zijn nota op “kosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering”. Volgens Bureau D&O, dat hieruit concludeerde dat de betalingsregeling alleen geldt voor advies dat is gericht op bemiddeling, wordt de tekst op dat punt echter nog aangepast: “Nadat wij vaststelden dat daarmee de minister feitelijk weer productgestuurde advisering stimuleert, bereikte ons het bericht dat deze clausule in de tekst van de nog te verschijnen wet zal worden aangepast. Gespreide betaling van de kosten van advies zal, naar ons werd meegedeeld, bij deze producten kunnen in twee jaar ongeacht of het advies wel of niet gericht is op bemiddeling. Het advies, ook zonder de intentie van bemiddeling, dient dan kennelijk wel betrekking te hebben op deze specifieke producten.”

 

Concurrentie

D&O verwacht dat het aanbieden van de mogelijkheid tot gespreide betaling onder adviseurs een concurrentiemiddel zal worden.

“Het kan dus zijn dat niet zozeer de wetgever betaling van directe beloning over twee jaar afdwingt maar de concurrentie in de markt. In dat geval zullen de critici van deze regeling hun visie bevestigd zien.”

 

Reageer op dit artikel