nieuws

CFD en Adfiz zetten verzet tegen herexamens door

Archief

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) en Adfiz ondernemen actie tegen de nieuwe wettelijke deskundigheidseisen. Beide organisaties lopen vooral te hoop tegen de opgelegde periodieke herexaminering voor adviseurs die al beschikken over een diploma. CFD laat een advocatenkantoor de legitimiteit hiervan onderzoeken, Adfiz vraag de Onderwijsraad om advies in deze kwestie.

In het juridisch vooronderzoek dat advocatenkantoor Van Beem-De Jong uitvoert namens CFD staat de rechtspositie van bestaande assurantiediploma’s in het nieuwe deskundigheidssysteem centraal. Volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink komen de voorstellen van minister De Jager neer op een “permanente herexaminering” van financieel dienstverleners. “Een inhaalexamen en een steeds terugkerende opgelegde periodieke examinering hebben geen enkele relatie met permanente educatie en reeds eerder behaalde diploma’s. Zaken die feitelijk los staan van elkaar staan,worden door het ministerie met elkaar vermengd”, aldus Herdink.  Hij is wel voorstander van permanente educatie (PE) op basis van een zogenoemd puntensysteem.

Adfiz vindt het driejaarlijkse herexamen in het nieuwe deskundigheidsbouwwerk “ongebruikelijk en ineffectief” en heeft de Onderwijsraad gevraagd naar advies hierover. De raad kan volgens Adfiz “met een onderwijskundige bril” beoordelen of de voorstellen van De Jager bijdragen aan het beoogde doel. Verplichte examens dragen volgens Adfiz niet bij aan een cultuur waarin actuele vakkennis centraal staat, maar leiden tot studie-uitstel tot vlak voor het verplichte examen.  “Het studiepuntensysteem is een veel betere oplossingen voor het borgen van vakbekwaamheid en een goede klantbediening”, aldus de brancheorganisatie 

Het ministerie paste een kleine maand geleden de voorstellen al aan door te stellen dat een diploma wel geldig blijft als niet aan de PE-eisen wordt voldaan. Een inhaalexamen is echter wel verplicht om daadwerkelijk actief te blijven in de branche.  

Reageer op dit artikel