nieuws

Werkloosheid stijgt, ontslagrecht vereenvoudigd

Archief

Ondanks de crisis op de arbeidsmarkt is het kabinet akkoord gegaan met voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Di geld moet ingezet worden voor scholing of het vinden van een nieuwe baan.

Door werkgevers op te zadelen met de kosten van het eerste half jaar WW voor ontslagen werknemers met tijdelijke of vaste contracten, hoopt het kabinet werkgevers te stimuleren om werknemers te helpen bij het vinden van nieuw werk. Tegelijkertijd compenseert het kabinet de werkgever met lagere ontslagkosten. Werknemers krijgen vanaf 2014 bij ontslag een zogenoemd ‘transitiebudget’. Dat bestaat uit een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Op dit moment bepaalt de kantonrechter de ontslagvergoeding en die valt doorgaans hoger uit. Het transitiebudget komt in de plaats van de huidige ontslagvergoeding en geldt in beginsel voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Het kabinet wil werkgevers en werknemers stimuleren te investeren in scholing tijdens en na afloop van een baan om zo snel nieuw werk te vinden. Er wordt nog bezien of ten aanzien van dit transitiebudget voor ontslagen werknemers met een tijdelijk contract de recent gemaakte scholingskosten verrekend kunnen worden.
Het huidige stelsel kent twee verschillende ontslagroutes, via het UWV of via de rechter. Straks mag een werkgever een werknemer ontslaan zonder toetsing vooraf, wel moet het ontslag goed gemotiveerd worden. De opzegtermijn van werkgevers en werknemers om een contract te kunnen beëindigen wordt twee maanden voor iedereen. Is de werknemer het niet eens met het ontslag, dan kan hij of zij naar de rechter stappen.

Reageer op dit artikel