nieuws

De Jager tevreden over declaratiebeleid toezichthouders

Archief

De Jager tevreden over declaratiebeleid toezichthouders

Minister De Jager is tevreden over de stappen die De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben gezet om hun declaratiebeleid aan te scherpen. In een brief aan de Tweede Kamer laat De Jager weten dat er in het declaratiebeleid geen opvallende verschillen bestaan tussen de toezichthouders en de Rijksnormen. Ook is hij blij met de stap van DNB en AFM om een externe accountant in te huren die jaarlijks toeziet op de naleving van de declaratieregels.

Naar aanleiding van Kamervragen november vorig jaar is De Jager het gesprek aangegaan met de toezichthouders. Daarop hebben AFM en DNB hun beleid ten aanzien van vergoedingen voor afscheidsrecepties en evenementen aangepast met de Rijksnormen als uitgangspunt. De toezichthouders hadden eerder al besloten om de declaraties van hun managementgroep halfjaarlijks te gaan publiceren op de website, wat 2 juli jl. voor het eerst gebeurde. Uit de gepubliceerde declaraties van de AFM kwam onder meer naar voren dat bestuurslid René Maatman in de tweede helft van 2011 voor minimaal € 5.000 per maand gebruik maakte van chauffeursdiensten voor woon-werkverkeer.
Volgens De Jager versterken de publicatie en de accountantscontrole de naleving van de declaratieregels. "Directieleden kunnen door de toegenomen transparantie zowel door het publiek als door externe accountants gebonden worden aan de eigen uitgangspunten voor het declaratiebeleid; gepast, doelmatig en sober."

Reageer op dit artikel