nieuws

CFD: ‘AFM praat voor haar beurt over vakbekwaamheidseisen’

Archief

CFD: ‘AFM praat voor haar beurt over vakbekwaamheidseisen’

Wat de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) betreft, is het glashelder: er is volgens de belangenbehartiger nog geen wet die de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor adviseurs regelt. Dat de AFM het in haar relatiemagazine Inzicht presenteert als een vaststaand feit, stoort CFD-voorzitter Edwin Herdink. Ook de koers die wordt voorgespiegeld, bevalt hem niet.

In het relatiemagazine stelt de AFM dat "nieuwe adviseurs vanaf juli 2014 per direct over één of meerdere diploma's moeten beschikken. Voor de huidige adviseurs geldt een overgangstermijn; zij hebben tot juli 2015 de tijd om aan de eisen te voldoen." De toezichthouder wijst er en passant op dat adviseurs "om hun diploma's geldig te houden" één maal per drie jaar een examen 'Permanente Educatie' af moeten leggen.
"De AFM loopt wel heel erg voor de muziek uit, want volgens mij moeten de ministers en vervolgens de beide Kamers hier nog hun fiat over geven", aldus Herdink. "Je vraagt je bijna af wie het beleid maakt, de minister na consultatie van de diverse partijen in de branche, of is het de bedoeling dat de toezichthouder eerst de geesten rijp maakt?"
"De bedoeling van het artikel is dat wij de partijen in de markt helpen zich voor te bereiden op de veranderingen die eraan komen", aldus AFM-woordvoerder Marcel Proos. "Het klopt dat er nog geen definitieve lijn is uitgestippeld, maar die lijn zal naar verwachting niet veel afwijken van het huidige voorstel." 
De koers die in het AFM-blad naar voren komt, bevalt Herdink evenmin. "Tot nu is altijd de suggestie gewekt dat adviseurs hun bestaande diploma's konden omruilen voor de nieuwe papieren, terwijl deze publicatie maar weer eens duidelijk maakt dat het om inruilen gaat. En zoals het ook gaat als je je auto inruilt; je moet er altijd voor bijbetalen. Het plan zoals het nu voorligt, betekent dat de adviseur iedere drie jaar herexamen moet doen." Het bracht de CFD er al eerder toe om de rechtsgeldigheid van een verplichte inruilactie van de diploma's te betwisten. 
Herdink is geen voorstander van een PE-stelsel waarbij eens in de drie jaar wordt getoetst. "Geredeneerd vanuit de minister is dat één stap vooruit en drie achteruit. Je bereikt ermee dat de adviseur allesbehalve over de actuele kennis beschikt. We moeten juist toe naar een systeem van doorlopende permanente educatie, net zoals in de advocatuur en de accountancy. Daarmee vervalt dan meteen de noodzaak tot toetsen."  

Reageer op dit artikel