nieuws

Adviesbeloning fiscaal gelijk aan lijfrentepremie

Archief

Voor aov’s en hypotheken nog geen regeling

 

Het ministerie van Financiën heeft een nieuw Lijfrentebesluit gepubliceerd, waarin is opgenomen dat de vergoeding die een intermediair van de klant ontvangt voor zijn advies, als premie danwel inleg op een lijfrentepolis of -spaarrekening moet worden beschouwd.

 

Daarmee wordt directe beloning, zoals eerder is toegezegd, bij lijfrenteproducten fiscaal aftrekbaar, net als beloning op provisiebasis. De gelijkstelling betreft de beloning voor het opmaken van het klant- en risicoprofiel, het inventariseren van de specifieke oudedagsvoorzieningen, de berekening van de ruimte voor premieaftrek, het vergelijken van producten, het aanvragen en sluiten van de lijfrente en het incasseren van de premies.

De gelijkstelling is overigens niet van toepassing op de beloning van de adviseur "als door diens bemiddeling geen lijfrente wordt gesloten of verlengd". De kosten van een gecertificeerd financieel planner die wel adviseert, maar niet bemiddelt, zijn dus niet fiscaal aftrekbaar.

In het besluit zijn verder geen bepalingen opgenomen over de fiscale behandeling van de beloning voor (nazorg)advisering over hypotheken of aov's. Een integraal besluit over gelijke behandeling beloningsvormen is niet mogelijk, omdat de Belastingdienst verschillende afdelingen kent die zich ieder met een ander deelonderwerp bezighouden, zo laat Adfiz weten.

Aanleiding voor de wijziging is dat de diensten van financieel dienstverleners fiscaal gelijk moeten worden behandeld, ongeacht of de beloning uit provisie of fee bestaat.

Reageer op dit artikel