nieuws

Werkstraf tussenpersoon na oplichting De Goudse

Archief

De rechtbank in Zutphen heeft een 45-jarige tussenpersoon veroordeeld tot 160 uur werkstraf voor het oplichten van De Goudse. Hij sloot in de jaren 2005 en 2006 onder de vlag van een financieel adviesbureau valse levensverzekeringen.

Het ging de oplichter louter om de door De Goudse uit te keren afsluitprovisies. In de tenlastelegging wordt gesproken over 39 polissen, die tot uitbetaling van ruim € 96.000 provisie leidden. Volgens de rechtbank Zutphen had de tussenpersonen bij het sluiten van de overeenkomsten nimmer de bedoeling de polis tot de einddatum in stand te houden. Die werden telkens beëindigd door het uitblijven van premiebetalingen.

De rechtbank heeft bij de vaststelling van de strafmaat rekening gehouden met het gegeven dat de verdachte niet eerder voor dit soort feiten met justitie in aanraking was gekomen én de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn. De feiten dateren immers uit de periode maart 2005-februari 2006. Als de straf niet naar behoren wordt verricht, moet de oplichter tachtig dagen de cel in.

Reageer op dit artikel