nieuws

Vrijwillig aflossen hypotheek niet voldoende voor renteaftrek

Archief

‘Lenteakkoord kent voordelen voor starters’

 

De rente op een hypotheek die vrijwillig periodiek wordt afgelost zal met ingang van volgend jaar niet aftrekbaar zijn, zo heeft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten.

 

De renteaftrek is dan alleen voorbehouden aan de annuïteitenhypotheek, de lineaire hypotheek "en alle andere aflossingshypotheken waarbij contractueel vastligt dat de eigenwoningschuld gelijk of sneller dan volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost in 30 jaar". Weekers stelt dat de maatregelen in het zogeheten lenteakkoord voordelen kennen voor starters. "De beperking van het fiscale voordeel kan leiden tot lagere prijzen." Dat dempt het effect van de hogere nettomaandlasten, aldus de staatssecretaris, die erop wijst dat starters bij een annuïteitenhypotheek in de eerste jaren nog "volop profiteren" van de renteaftrek.

Een andere maatregel is dat de maximale lening in stappen wordt teruggebracht naar 100% van de woningwaarde in 2018. "Kopers zullen in toenemende mate eigen vermogen moeten inbrengen om de kosten-koper te financieren." Wel blijft de overdrachtsbelasting permanent 2%.

 

Plan DNB

De Hypotheker breekt in een reactie op de maatregelen een lans voor het plan van DNB om een fictief aflosschema te hanteren. "Waarom mag een consument er niet voor kiezen tot 50% af te lossen, geheel in lijn met de huidige (reeds aangescherpte) norm? Een norm die aansluit bij de landen om ons heen. De voorstellen van DNB bieden dezelfde besparing (€ 5,4 mld) en geven de consumenten wel keuzevrijheid."

 

De toezichthouder uitte onlangs zijn zorgen over de kwetsbaarheid van Nederlandse huishoudens. Die hebben voor 130% van het bruto binnenlands product aan leningen uitstaan, meer dan er aan vermogen op spaar- en effectenrekeningen staat. In Europa hebben alleen de Denen meer schulden: 150% van het bbp. Ook in Ierland en Noorwegen hebben gezinnen meer leningen dan vermogen. Belgen en Italianen staan er relatief gezien het beste voor: zij bezitten aan liquide vermogen bijna tweemaal het bbp, terwijl de leningen iets meer dan de helft van het bbp bedragen.

 

Jongeren kwetsbaar

Jongere huishoudens met hogere inkomens vormen een risicogroep: de relatief jonge huishoudens met een gemiddeld tot hoog inkomen hebben hoge hypotheken gesloten ten opzichte van inkomen, spaargeld en waarde van de woning. “Hierdoor worden zij geraakt als zij hun baan verliezen, gedwongen moeten verhuizen, of bij renteschokken. Hun kwetsbaarheid neemt toe nu de huizenprijzen dalen.” De meeste huizenbezitters onder de 35 jaar hebben een negatieve overwaarde en weinig spaargeld. “Juist bij hogere gezinsinkomens is de overwaarde relatief vaak negatief.” Zo hebben huizenbezitters onder de 35 met een inkomen boven de € 80.000 over het algemeen een onderwaarde die tussen de € 0 en € 50.000 ligt. Gevaren zijn dat jongeren een hoger percentage van het inkomen aan woonlasten uitgeven en dat de hypotheek met variabele rente de laatste tijd populair is. “In combinatie met de hoge schuld en hoge woonlasten stellen zij zich bloot aan een opeenstapeling van risico’s.”

Reageer op dit artikel