nieuws

Rabobank neemt afscheid van provisie op schadeverzekeringen

Archief

Veel banen weg bij hervorming van assurantiebedrijf

 

Rabobank wil de distributie van verzekeringen drastisch gaan hervormen. Voor schadeverzekeringen wordt provisie als beloningsvorm volledig losgelaten, 75% van alle handelingen moet via internet gaan verlopen en bij particuliere producten wordt Interpolis de enige risicodrager.

 

Dat staat in een interne nota van hoofd Verzekeringen Bert Tijsterman aan het bestuur van het concern. Meest opvallende voorstel is dat provisies ook bij schadeverzekeringen tot het verleden gaan behoren: “Daarmee kiezen we als eerste grote intermediair voor een nieuw beloningsmodel en laten we het traditionele provisiemodel los voor schadeverzekeringen.” De inkomsten zullen daardoor aanvankelijk met 15% dalen, verwacht de bank. “Deze terugval wordt door een betere concurrentiepositie in komende jaren weer ingelopen.” Daarmee moet het resultaat in het particuliere assurantiebedrijf met € 80 mln verbeteren. Het zakelijke bedrijf moet met de nieuwe maatregelen een € 76 mln beter resultaat gaan opleveren. De bijdrage aan het totale resultaat van de groep wordt zo opgekrikt van € 10 mln tot € 166 mln. “Deze resultaatsverbetering wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een forse daling van de personeelskosten. Het aantal medewerkers dat actief is met verzekeren binnen de Rabobank zal in 2015 op een veel lager niveau liggen dan nu.”

 

Rendabel

Met de wijzigingen moeten de verzekeringsactiviteiten van Rabobank, met een omzet van circa € 300 mln het grootste intermediairbedrijf van ons land, weer rendabel worden. De winstgevendheid staat, zoals in de hele intermediaire keten, met name onder druk door de aangescherpte eisen voor advies: “Het hebben van voldoende distributiekracht, schaalgrootte en efficiënte klantprocessen en – systemen in de keten gaan een doorslaggevende rol spelen. Deze beweging kan voor de Rabobank als kansrijk worden gezien, mits de juiste keuzes worden gemaakt.”

Doelstelling is de dienstverlening op verzekeringsgebied zo veel mogelijk door de lokale banken te laten uitvoeren. Particuliere, bedrijfsmatige en private-bankingklanten zullen standaard de Alles in één Polis en het Zeker van je Zaak-pakket worden aangeboden. “Deze standaardproposities worden aangevuld met onder andere ZorgActief en de overlijdensrisicoverzekering en maximaal ondersteund door virtuele kanalen.”

 

Standaard Interpolis

Waar nu naast Interpolis nog producten van andere verzekeraars worden aangeboden, zal de maatschappij uit Tilburg de standaardaanbieder worden. “De polissen van andere maatschappijen worden maximaal overgesloten dan wel afgebouwd in goed overleg met deze maatschappijen.” Als er echt maatwerk nodig is, blijft het sluiten van verzekeringen bij een select aantal andere maatschappijen mogelijk. Met Interpolis zal een distributieovereenkomst worden gesloten. “In het nieuwe bedrijfsmodel wordt Interpolis voor de eerdergenoemde vastomlijnde verzekeringsproposities de leverancier van de verzekeringsoplossingen.”

 

Efficiency

Voor particuliere klanten moet uit het oogpunt van effi-

ciency in 2015 driekwart van alle verzekeringshandelingen via internet verlopen. “De besparing betreft met name personeelskosten.” De schade- en levenportefeuille die niet bij Interpolis is ondergebracht, wordt volledig afgebouwd. “Dit zorgt voor een veel efficiëntere procesgang in de klantbediening op de lokale bank.”

De overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartpolis worden uit de Alles in één Polis gehaald. “Verkoop van levensverzekeringen gebeurt alleen als de bankspaarproducten uit het spaarassortiment niet passend voor de klant zijn.” Voorwaarde is wel dat Interpolis voor schade-, zorg- en levenproducten qua prijs en kwaliteit altijd in de top 5 van aanbieders staat.

Reageer op dit artikel