nieuws

Premieinkomen en resultaat Donatus vorig jaar stabiel

Archief

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus kon vorig jaar een batig saldo noteren van _ 11,5 mln, nagenoeg evenveel als in 2010.

 

De totale geboekte premie steeg met 4,3% naar _ 26,4 (25,3) mln. Met een schade voor eigen rekening van _ 3,5 mln was 2011 een heel gunstig schadejaar voor Donatus. Het technisch resultaat kwam uit op _ 10,8 mln.

 

Het resultaat na belastingen kwam voor Donatus uit op _ 11,5 mln, waarvan _ 2,0 mln wordt toegevoegd aan de algemene reserve en _ 9,5 mln wordt terugbetaald aan de verzekerden in de vorm van premierestitutie (41% van de brutopremie).

 

Donatus verwacht dat de premie-inkomsten in 2012 verder gaan stijgen en uit zullen komen op _ 28 mln. Het aantal kerksluitingen zal vanwege de economische crisis minder groot zijn dan eerder gepland, maar vanaf 2013 kan dit proces in een stroomversnelling komen, verwacht de directie. "voor de monumentenmarkt verwachten we een verdere stabiele groei." Vanweg een verschil van mening met de fiscus over herverzekeringsdochter Dona Re (Donatus verwacht over de jaren 2005 tot en met 2011 aanslagen van in totaal _ 6 mln naheffingsrente) wordt in 2012 een gerechtelijke procedure verwacht. "Donatus is nochtans positief over de uitkomst van zo’n rechtszaak", aldus de directie in het jaarverslag.

 

Reageer op dit artikel