nieuws

Portefeuilleverkopers hebben nog € 44 mln tegoed van Cinjee

Archief

Schikkingen

Die polisadministratie is nog altijd in beheer bij SAA. Diverse voormalige tussenpersonen hebben hun portefeuille inmiddels via een schikkingsovereenkomst teruggekocht. "Dergelijke overeenkomsten kwamen er grosso modo op neer dat hun portefeuille werd vrijgegeven tegenover betaling van een boedelbijdrage", aldus de curator. Die transacties hebben de boedel € 113.000 opgeleverd. "Een nieuwe reeks tussenpersonen heeft zich gemeld voor deze oplossing."
Andersoortige schikkingen brachten ook geld op. "Tot dusver zijn ruim veertig rechtshandelingen van groepsvennootschappen met wederpartijen vernietigd. In een aantal gevallen zijn schikkingen getroffen met de betrokkenen, teneinde het nadeel voor de boedel te vergoeden." Het gaat om een bedrag van € 248.552.
 
Zeer gering
Desondanks zijn de vooruitzichten voor de schuldeisers weinig florissant. "De kansen op een uitkering voor particuliere investeerders en handelscrediteuren zijn zeer gering." Hun gezamenlijke schuldenlast bedraagt € 7,9 mln. Deze vorderingen staan in rangorde onder die van de 'bijzondere crediteuren', te weten ondernemers die hun portefeuille aan Cinjee verkochten en de verkoopsom in termijnen betaald zouden krijgen. Dat bedrag is dus opgelopen tot € 44 mln.

Reageer op dit artikel