nieuws

Polissen Klaverblad dagelijks opzegbaar

Archief

Flexibiliteit

De wijziging komt voort uit de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen. "We zien om ons heen dat de consument flexibiliteit wil; dagelijkse opzegbaarheid is geen uitzondering meer. Consumentenorganisaties juichen deze ontwikkeling toe. Wij gaan daar in mee vanuit de overtuiging dat je een klant niet tegen zijn wil in vast moet houden. Dat gaat uiteindelijk tegen je werken."
Dat ook bestaande polishouders meeprofiteren van de nieuwe artikelen over opzegbaarheid in de voorwaarden, past volgens De Gunst bij de filosofie van Klaverblad dat bestaande klanten altijd meeprofiteren als er sprake is van een verbetering van de voorwaarden.
 
Regio woonhuis
Per 1 mei voerde Klaverblad overigens nog een aantal andere 'verbeteringen' door op de particuliere portefeuille. Voor de woonhuisverzekering geldt voortaan een regio-indeling voor woonhuizen in de categorie steen/hard. Bij de rechtsbijstandverzekering voor particulieren wordt het verzekerde bedrag voor externe kosten voor nieuwe en lopende verzekeringen verhoogd van € 50.000 naar € 100.000. De woonhuisverzekering kent een onderverdeling in drie regio's. In regio 1 daalt het tarief met 0,05 % ten opzichte van het oude tarief. Voor woningen die na 2000 zijn gebouwd komt het tarief voor de Royaal woonhuisverzekering in regio 1 daarmee op 0,50 %. In regio 2 blijft het tarief gelijk en in regio 3 stijgt het tarief met 0,05 %.
 
Zakelijke markt
Nieuwe bedrijfsmatige verzekeringen en aov's zijn per direct opzegbaar zonder opzegtermijn. Ook hier is de dag waarop het verzoek is ontvangen bepalend. Voor lopende bedrijfsmatige verzekeringen en AOV's hangt de opzegbaarheid af van wie het beëindigingsverzoek afkomstig is. Is het verzoek afkomstig van de verzekeringnemer, dan wordt het langlopende contract omgezet in een jaarcontract en wordt de verzekering beëindigd aan het eind van dat jaar. Is het verzoek afkomstig van de assurantieadviseur die de provisie ontvangt, dan mag de verzekering direct worden beëindigd en is wederom de dag waarop het verzoek is ontvangen bepalend.

Reageer op dit artikel