nieuws

Delta Lloyd helpt werkgevers en pensioenfondsen bij beslisproces

Archief

Onder de naam De Blauwdruk Methode wil Delta Lloyd pensioenfondsen en werkgevers helpen bij het behandelen van complexe pensioenvraagstukken. Zo moeten ze maximale grip krijgen op hun pensioenregeling. Ook voor de adviseur is een rol weggelegd.

De Blauwdruk Methode is mede gebaseerd op een onderzoek dat de verzekeraar liet uitvoeren onder dertig corporate clients. Daaruit blijkt dat de beslissers in de meeste gevallen de HR-manager en de Chief Financial Officer zijn. Zij worden vaak ondersteund door personeelsmedewerkers en medewerkers controlling. De voltallige directie neemt vrijwel altijd de uiteindelijke beslissing.
De belangrijkste criteria bij de keuze voor een pensioenverzekeraar zijn solvabiliteit, foutloze administratieve afhandeling, nauwkeurige mutatieverwerking, deskundigheid en tariefstelling. De toegevoegde waarde van een verzekeraar ligt vooral op het gebied van communicatie, in alle uitingen en op alle niveaus, het bieden van structuur en een proactief en meedenkend relatiemanagement en –beheer.
Er is volgens Delta Lloyd een belangrijke rol voor de pensioenadviseur weggelegd om samen met de relatie (aan de hand van De Blauwdruk Methode) op zoek te gaan naar de antwoorden. "Uit een test met de methode kwam naar voren dat deze gestructureerde aanpak als zeer nuttig werd ervaren door adviseur en relatie", aldus een woordvoerder. De zes hoofdvragen van De Blauwdruk Methode zijn: Hoe willen we de besluitvorming aanpakken? Wat moeten we vooraf weten over pensioen? Wat moeten we vooraf weten over onze organisatie? Wat voor pensioenregeling willen we? Hoe en met wie willen we de regeling uitvoeren? Hoe willen we implementeren?

Reageer op dit artikel