nieuws

De Goudse lijdt verlies in WGA-portefeuille

Archief

De Goudse past per 1 juli 2012 de voorwaarden van de WGA-eigenrisicoverzekering aan. Werkgevers moeten de verzekeraar sneller informeren en de premiegarantie vervalt na het verstrijken van de huidige garantietermijnen.   De Goudse wil zo beter kunnen sturen op re-integratie en schadelastbeheersing om het rendement van de WGA-portefeuille te verbeteren. Die was in 2011 zwaar […]

De Goudse past per 1 juli 2012 de voorwaarden van de WGA-eigenrisicoverzekering aan. Werkgevers moeten de verzekeraar sneller informeren en de premiegarantie vervalt na het verstrijken van de huidige garantietermijnen.
 
De Goudse wil zo beter kunnen sturen op re-integratie en schadelastbeheersing om het rendement van de WGA-portefeuille te verbeteren. Die was in 2011 zwaar verliesgevend. "Er is een landelijke trend waarneembaar dat de WGA-instroom groeit", zegt bestuursvoorzitter Michel Lamie. "Ook is de instroom anders dan verwacht: meer werknemers vallen in de categorie 80 tot 100% arbeidsongeschikt. Dit brengt met zich mee dat naast schadelastbeheersing gericht op re-integratie steeds meer aanvullende dienstverlening nodig is op juridisch en administratief vlak."
 
De Goudse zal in de gewijzigde polisvoorwaarden aan werkgevers striktere eisen stellen met betrekking tot de tijdige en correcte informatieverstrekking over zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Zo moeten zij de beschikkingen van het UWV binnen twee weken na ontvangst aan De Goudse sturen. De verzekeraar denkt zo beter te kunnen ondersteunen bij preventie en re-integratie. De premiegarantietermijn die op huidige contracten is afgegeven, wordt door De Goudse gerespecteerd. Na het verstrijken van die termijn ontvangen klanten jaarlijks een nieuw premievoorstel dat is gebaseerd op de meest actuele inzichten. Dit voorstel is vastgesteld op de actuele samenstelling van het personeelsbestand, landelijke en sectorale instroomcijfers van de WIA en de ontwikkeling van de schadelast bij De Goudse.

Reageer op dit artikel