nieuws

Adfiz: ‘Wetsvoorstel neemt drempel abonnement weg’

Archief

Dienstverlening niet langer als verzekering gezien

 

Volgens Adfiz is met het wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese solvabiliteitsrichtlijnen een grote drempel voor het invoeren van serviceabonnementen weggenomen.

 

"Volgens de toelichting op het wetsvoorstel kwalificeren de werkzaamheden van tussenpersonen niet als (rechtsbijstand)verzekering zolang die zich beperken tot de reguliere werkzaamheden van tussenpersonen; hulp bij schadeafhandeling hoort daar ook bij." DNB heeft daarmee de interpretatie dat dienstverlening door het intermediair bij schade een onzeker voorval zou zijn, losgelaten. De toezichthouder stelde zich twee jaar terug nog wel op dat standpunt; daardoor dreigden financieel adviseurs die hulp bij schade boden in de serviceabonnement, vergunningplichtig te worden als (rechtsbijstand)verzekeraar. "Adfiz heeft met steun van diverse onafhankelijke deskundigen betoogd dat dit een juridisch onjuist standpunt van DNB was. Hulp bij schadeafhandeling behoort immers tot de reguliere werkzaamheden van een adviseur/bemiddelaar. Ondanks vele gesprekken met DNB, AFM en het ministerie zat het dossier aanvankelijk volledig op slot.

Vervolgens is een oplossing van het probleem door Adfiz als randvoorwaarde genoemd voor steun aan de invoering van een provisieverbod. Minister De Jager zegde in december 2010 een pragmatische oplossing toe."

Die diende zich al aan met de consultatieversie van de implementatiewet, waarin tussenpersonen van de vergunningplicht werden vrijgesteld. "De vrijstelling voorzag echter niet in een vrijstelling van de gedragseisen die aan de (rechtsbijstand)verzekeraar worden gesteld. Daarnaast bestond de vrijstelling onder de voorwaarde dat de werkzaamheden slechts van ondergeschikt belang zijn op het totaal van de werkzaamheden van de tussenpersoon. Hierdoor zou het probleem voor met name grote verzekeringsmakelaars blijven bestaan."

In de memorie van toelichting bij de uiteindelijke tekst is dat opgelost.

 

Reageer op dit artikel