nieuws

Achmea wil permanente educatie van letselschadebehandelaars

Archief

Profiel

De opleiding die de behandelaars van Achmea nu blijvend gaan volgen is een maatwerkoplossing, ontwikkeld in samenwerking met OSR Juridische Opleidingen. Hierbij is rekening gehouden met de al aanwezige werkervaring en kennis van de letselschadebehandelaars, die in het verleden al de benodigde branche-erkende diploma's hebben behaald. De opleiding is opgezet vanuit het profiel van de letselschadebehandelaar middelzwaar letsel. In dat profiel is ook opgenomen welke resultaten een behandelaar van personenschade dient te behalen en welke gedragsindicatoren hiervoor nodig zijn. Uiteindelijk wordt de opleiding afgesloten met een examen conform de toetstermen van de opleiding middelzwaar letsel. Een deel van Achmea-behandelaars heeft de interne opleiding inmiddels met succes afgerond. Gedurende deze eerste opleiding is gebleken dat het onderhandelen vanuit de relatie (Harvard-methode) effectiever is dan vanuit de positie. Om die reden is de interne opleiding aangepast en wordt meer aandacht besteed aan de vaardigheid onderhandelen vanuit de relatie. Ook op dit vlak hoopt Achmea dat andere partijen dit voorbeeld zullen volgen.

Reageer op dit artikel