nieuws

OvFD: positie serviceorganisaties nog steeds niet geregeld

Archief

OvFD: positie serviceorganisaties nog steeds niet geregeld

De OvFD betreurt het dat de positie van serviceorganisaties met de door minister De Jager voorgestelde wijzigingen in het Bgfo nog steeds niet apart in de Wft wordt geregeld. De ontheffingsmogelijkheid ziet zij dan ook als een noodzakelijk alternatief. “In het Bgfo moeten concrete en objectieve regels worden opgenomen op basis waarvan de AFM in voorkomende gevallen een ontheffingsbesluit kan nemen. Op dit moment ontbreekt duidelijkheid en zekerheid.”

In haar reactie op het wijzigingsbesluit stelt de OvFD als eis dat het kostprijsmodel op 1 januari 2013 gereed moet zijn om nominale transparantie van advies- en distributiekostentransparantie te kunnen bieden. "Het mag geen model zijn dat na 1 januari 2013 nog moet worden doorontwikkeld. In die tijd kan het immers zo zijn dat de benadeelde partij door oneerlijke concurrentie ten onder gaat."
De organisatievindt het te ver gaan om klantadviseurs nog te verplichten om eenmaal per drie jaar een PE-examen af te leggen. De veelgesproken beroepseed moet volgens de OvFD eerst goed worden uitgewerkt en afgestemd op de financiële dienstverleners. "Het verdient daarom wellicht de voorkeur om de eed (voorlopig) alleen te beperken tot bestuurders en beleidsbepalers van financiële ondernemingen." 

Hoewel de OvFD zich kan vinden in de eisen die de AFM stelt in de leidraad hypotheekadvisering, vindt zij wel dat aanbieders en adviseurs bij renteverlenging aan dezelfde eisen moeten voldoen. Aanbieders mogen bij hypotheekverlenging volstaan met het sturen van een renteaanbod met verschillende rentevastperiodes. Hypotheekadviseurs daarentegen mogen in het kader van de leidraad juist niet volstaan met het voorleggen van een aantal renteopties. "Aanbieders kunnen bijvoorbeeld wettelijk worden verplicht om het renteaanbod ook rechtstreeks naar de hypotheekadviseur van de klant te sturen en de klant daarbij te wijzen op het belang van het inwinnen van advies."

Reageer op dit artikel