nieuws

‘Zuiver’ bankspaarproduct bij Financiële Makelaar

Archief

‘Zuiver’ bankspaarproduct bij Financiële Makelaar

Serviceprovider De Financiële Makelaar heeft Mijn Lijfrenterekening geïntroduceerd. Het is naar eigen zeggen een bankspaarrekening met lage kosten, veel keuze en zonder zogeheten ‘dividendlek’. Er wordt belegd in producten van ThinkCapital, Today’s Tomorrow en Kasbank.

Directeur Peter Komen gaf het startsein voor het product met een klap op de beursgong van NYSE Euronext in Amsterdam. De klant kan beleggen in trackers van ThinkCapital, het Continu Click Fonds via Today's Tomorrow of kiezen voor een actief beheerde belegging. "Omdat wij gebruik maken van een Nederlandse aanbieder van indexfondsen ontstaat er geen dividendlek. Andere aanbieders maken gebruik van buitenlandse indexfondsen, waardoor de ingehouden dividendbelasting niet verrekend of doorgeven kan worden aan de rekeninghouder. Hierdoor loopt de klant jaarlijks zo’n 0,5% rendement mis", aldus Komen.
Verder worden in de indextrackers geen effecten uitgeleend. "Hiermee wordt voorkomen dat de consument de rekening betaalt, wanneer derden hun afspraken niet nakomen. Beleggingen worden ondergebracht bij Kasbank, waardoor de klant te allen tijde, in iedere situatie, aanspraak blijft houden op zijn vermogen."
Mijn Lijfrenterekening.nl wordt vanaf half april aangeboden voor box 1-sparen,  naast Mijn Beleggingsgiro.nl, die voor box 3-vermogensopbouw is bedoeld.

Reageer op dit artikel