nieuws

Winstdaling Aegon Nederland

Archief

Premieomzet

 

blijft op peil

 

De nettowinst van Aegon Nederland is vorig jaar met 41% gedaald tot _ 419 (711) mln. De kosten werden opgestuwd door een productverbeteringsprogramma (_ 10 mln) en de voorbereidingen voor een online bankconcept (_ 7 mln).

 

De brutopremieomzet is stabiel gebleven op _ 3.881 (3.837) mln, terwijl het onderliggend resultaat is gedaald tot _ 298 (385) mln.

 

Aegon groeit in de markt voor ziekte- en ongevallenverzekeringen: daar is de omzet met 7% gestegen tot _ 216 (201) mln. Het levenbedrijf (inclusief) boekte in een krimpende markt een lichte premiestijging tot _ 3.213 (3.185) mln.

 

De brancheresultaten zijn verslechterd: het schadebedrijf heeft het brutoresultaat zien teruglopen naar _ 6 (33) mln. De combined ratio is daar in het laatste kwartaal opgelopen tot 98%, tegen nog 88% een jaar eerder. Het pensioenbedrijf kwam 36% lager uit op _ 98 (153) mln. In Individueel leven bleef het resultaat met _ 185 (186) mln vrijwel gelijk. Aanvullende voorzieningen voor het langlevenrisico werden goedgemaakt door "gunstige ziekte- en sterftecijfers". Daarnaast betrof de _ 10 mln die is uitgetrokken voor productverbetering uitsluitend het levenbedrijf (met name beleggingsverzekeringen).

 

Productie

In het individuele levenbedrijf is de productie licht teruggelopen tot _ 81 (83) mln. De koopsomomzet is dankzij een sterk tweede halfjaar gegroeid tot _ 458 (423) mln. Het collectieve bedrijf voerde de verkoop, vooral dankzij het eerste en het vierde kwartaal, op tot _ 173 (165) mln. Ook hier zorgen de koopsommen dankzij enkele grote contracten voor de groei, met een omzet van _ 1.282 (1.128) mln. Het onderliggend resultaat is wel sterk gedaald: _ 98 (153) mln.

 

In Schade is de productie 4% toegenomen tot _ 54 (52) mln.

 

De kosten zijn in ons land vorig jaar teruggebracht tot _ 454 (498) mln, mede bewerkstelligd door het schrappen van 200 banen eind vorig jaar. Volgend jaar moeten de kosten verder zijn teruggedrongen tot _ 400 mln.

 

Bank van morgen

Het nieuwe online bankconcept waar Aegon in investeert, is de Bank van Morgen, een initiatief van Alex-oprichter René Frijters. Het moet de meest klantvriendelijke bank van ons land worden."Maar we kunnen nog niet veel kwijt. Het bouwen van een nieuwe bank is een behoorlijke klus, en onze concurrenten kijken graag mee", valt op de website te lezen.

 

Langlevenrisico

Aegon heeft in januari "een innovatieve financiële transactie gesloten", waarmee een toekomstige stijging van het langlevenrisico in Nederland moet worden beperkt. "Als gevolg van deze kapitaalmarkttransactie is nu ongeveer een derde, ofwel _ 12 mld, van de onderliggende reserves in het Nederlandse bedrijf gedeeltelijk afgeschermd tegen een toekomstige stijging van het langlevenrisico." De transactie houdt in dat het vereiste vermogen is verminderd tegen een "aantrekkelijke prijs".

 

Reageer op dit artikel