nieuws

Unigarant richt blik weer naar buiten

Archief

Voor ANWB-dochter Unigarant waren 2010 en 2011 turbulente jaren, vertelt manager Verkoop Koen Akkerman. “Om te beginnen vanwege de vervanging van alle back- en frontofficesystemen: de openhartoperatie van Unigarant.” Verder vond een sanering plaats van het tussenpersonenbestand en een herbezinning op de distributiekanalen, waardoor afscheid moest worden genomen van de meeste volmachten. 

Door Lia van Engelen

Volgens Akkerman (40), die in december zijn 12½-jarig jubileum bij Unigarant vierde, is de focus van Unigarant de afgelopen jaren behoorlijk intern gericht geweest. “We zijn gaan nadenken over de ‘roots’ van Unigarant, dat ooit is begonnen als back-officebedrijf voor ANWB Assurantiën. Het is dus vreemd dat we juist die back-officeactiviteiten bij volmachten zijn gaan uitbesteden. Dat gecombineerd met de investeringen die we in het automatiseringssysteem Pulse gedaan hebben waarbij alle back- en frontofficesystemen vervangen zijn, heeft hier intern en met de ANWB gezorgd voor intensivering van de gesprekken over onze dienstverlening. De conclusie was dat we twee dingen wilden: ten eerste zelf onze producten blijven maken en ten tweede zelf de backoffice daarvoor verzorgen, zowel voor de ANWB als een aantal belangrijke kanalen. Logisch gevolg was dus: het afbouwen van de kanalen die daar geen gebruik van maken.”
Uiteindelijk zijn 28 volmachten beëindigd en is Unigarant met zes volmachten doorgegaan. Met het afstoten van de volmachtportefeuilles is een reductie van het premie-inkomen gemoeid van ruim € 40 mln. “Een forse stap dus”, aldus Akkerman. “De volmachten die we beëindigd hebben, betreffen vooral de serviceproviders, waar onze producten ‘in het schap’ lagen. De partijen waarmee we wel doorgaan, zijn om twee redenen interessant voor ons. Allereerst vanwege hun productportfolio. Het zijn partijen die specifiek onze reis- en recreatieproducten aanbieden. Voor ons de producten waar we sterk in zijn. En ten tweede: het zijn ook partijen waarvoor wij de schadeafwikkeling doen. Wij hebben duidelijk gemaakt dat we graag met deze ‘specials’ doorgaan en inmiddels zijn we in gesprek om dit aantal verder uit te breiden.”

 

Tussenpersonen

Na een grote saneringsronde binnen het intermediaire kanaal in 2010 had Unigarant al afscheid genomen van ongeveer driehonderd tussenpersonen, waardoor er nu zo’n duizend in de boeken staan. “We hebben vervolgens een onderzoek gehouden om een beter beeld te krijgen waar zij behoefte aan hebben. Daaruit bleek onder meer dat we dringend wat aan ons autoproduct moesten doen. Dat heeft in januari zijn beslag gekregen”, zegt Akkerman. “We zijn naar een sterk gedifferentieerd autotarief gegaan, waardoor iedere klant de premie betaalt die hem of haar toebehoort. Verder hebben we afspraken gemaakt met een aantal autoschadeherstelbedrijven. Mochten die niet bij jou als klant in de buurt zitten, dat betekent verder weg dan 15 km, dan wordt je auto gehaald en gebracht. De verhaalsrechtsbijstand is omgevormd naar een verkeersrechtsbijstand en de Schadeverzekering voor Inzittenden is wat wij noemen een Zekerheidsverzekering voor Inzittenden geworden. Je bent niet alleen gedekt als je in je eigen auto zit, maar ook als je in de auto van een ander zit. Dit geldt ook voor gezinsleden.”
Daarnaast werd duidelijk dat het met Unigarant nauw samenwerkende intermediair graag wat meer ‘regelruimte’ wilde hebben in het acceptatieproces. “Daarom is afgesproken dat zij korting mogen geven op het autoproduct. Ten slotte werd door diezelfde groep tussenpersonen gevraagd om een zekere mate van schaderegelingsbevoegdheid, om de eigen toegevoegde waarde bij de verzekerden te kunnen laten zien. Dat hebben we nu geregeld voor inboedel- en opstalschades.”

 

Trends

Hoewel nog altijd een groot deel van de Unigarant-polissen via de ANWB hun weg vinden naar de consument, zijn ook de rijwielhandel, de reisbureaus en de autodealers belangrijke distributiekanalen, die respectievelijk fiets-, reis- en merkenpolissen verkopen. Nieuw is de   elektrische fietspolis met pechhulpverlening, uitgevoerd door de ANWB, die Unigarant in januari tijdens de FietsVak aankondigde. “Vanaf 1 maart kun je bij pech onderweg met je elektrische fiets, dan de ANWB-alarmcentrale bellen die zorgt dat jij met je fiets weer thuiskomt.”
Unigarant is nu bezig met een aanpassing van de bromfietspolis, vertelt Akkerman. “Onder meer ingegeven door de stijgende diefstalcijfers. Ook hier valt niet te ontkomen aan een verdere differentiatie van de premies. We denken vlak voor de zomer hiermee op de markt te komen. We zijn dit jaar gestopt met de bezorgdiensten, zoals pizzakoeriers en dergelijke. De klanten die we in de boeken hebben, zullen we netjes blijven bedienen, maar nieuwe polissen sluiten, is niet meer mogelijk. De schadecijfers gieren echt de pan uit.”
Een jaar geleden introduceerde Unigarant een Doorlopende Fietsverzekering, maar vanuit de markt komen daarop verschillende reacties. “Bij tussenpersonen loopt dit product heel goed; die zijn immers gewend aan doorlopende producten. Maar de fietsenhandelaren zijn erg gewend aan de aflopende polis en zij moeten meer bekend worden met het opbouwen van een portefeuille.”

 

Jubileum

Eveneens in 2011 moest binnen Unigarant de klap worden opgevangen die de ziekte en het overlijden van algemeen directeur Jan Hennekam teweegbrachten. “Toen bleek weer eens dat Unigarant een heel warm bedrijf is. We hebben als directie en management de taken van Jan zo goed mogelijk verdeeld en de personeelsleden veel ruimte gegeven om ermee om te gaan. Dat is heel waardevol geweest. Gelukkig hebben we in de persoon van Lidwien Suur een goede opvolgster kunnen vinden. Dit jaar gaan we het 40-jarig bestaan van Unigarant vieren. We zullen een jubileummagazine maken en onlangs is ook ons logo opgefrist. Dat heeft een vriendelijkere en eigentijdse uitstraling gekregen, waarmee we de komende jaren de markt tegemoet kunnen treden. We zijn back in business.”

Reageer op dit artikel