nieuws

Sterke verkoopstijging houdt premieomzet ING op peil

Archief

Beter resultaat uit

 

verzekeringen

 

ondanks slecht

 

vierde kwartaal

 

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING heeft de brutopremieomzet vorig jaar met 0,7% vergroot tot _ 5.911 (5.871) mln. De verkoop van verzekeringen leverde in 2011 liefst 20% meer op: aan nieuwe premie-inkomsten kwam _ 369 (307) mln binnen, vooral dankzij het pensioenbedrijf.

 

Het vierde kwartaal was goed voor een premieomzet van 1.022 (993) mln (+3%), waarvan _ 64 (55) mln uit nieuw gesloten polissen. ING is vooral te spreken over de inkomsten uit nieuw gesloten en verlengde pensioencontracten.

 

Het onderliggend resultaat dook in de laatste drie maanden van het jaar in de min: -24 (+112) mln. Over heel 2011 is het resultaat uit verzekeringen in ons land 15% hoger uitgekomen op _ 890 (773) mln. ING rept in het kwartaalbericht van hogere kosten in verband met het compensatietraject voor beleggingsverzekeringen en een toegenomen bedrag aan claims in de branche Ongevallen en ziekte.

 

Wereldwijd

De wereldwijde verzekeringsactiviteiten van ING boekten in het laatste kwartaal van vorig jaar een negatief resultaat van _ 1,35 mld, tegen een min van _ 873 mln in het laatste kwartaal van 2010. De teruggang kwam vooral door strengere regels in de Verenigde Staten en verliezen op constructies om de kapitaalbasis te beschermen.

 

ING boekte in het vierde kwartaal van 2011 een nettowinst van _ 1,19 mld. Een jaar eerder bleef boven de streep _ 130 mln over. Maar het onderliggende nettoresultaat verslechterde tot een verlies van _ 516 mln, tegen een winst van _ 252 mln een jaar eerder. Afschrijvingen op onder meer Griekse obligaties drongen de onderliggende winst van de bank terug tot _ 793 mln. Dat was bijna de helft minder dan in de laatste drie maanden van 2010.

 

Over heel 2011 boekte ING een nettowinst van _ 5,77 mld. Een jaar eerder bedroeg het nettoresultaat _ 2,8 mld.

 

Reageer op dit artikel