nieuws

NVGA verwacht meer leden

Archief

Het ledenaantal van de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) beweegt zich de laatste jaren rond de 180 leden. Gezien de hoeveelheid nieuwe aanvragen voor het lidmaatschap verwacht de NVGA voor 2012 een lichte groei.

 

NVGA-voorzitter Michael de Nijs (Voogd & Voogd) schrijft het op peil blijven van het ledental toe aan de sterke verankering van de NVGA in de verzekeringswereld. "Wij zijn in de branche een constante factor waar professionele dienstverleners zowel in goede als in slechte tijden graag op bouwen."

 

"Maar alleen met het gevoel samen sterk te staan, ben je er niet", aldus De Nijs. "Hoewel op dit moment al onze aandacht gericht is op de belangenbehartiging in verband met de discussie over de beloningssystematiek, zijn wij meer dan dat. De NVGA is sterk gefocust op professionalisering van het volmachtbedrijf", aldus De Nijs.

 

Een belangrijke doelstelling van de NVGA is ook de samenwerking tussen de gevolmachtigde en de volmachtgever efficiënter te laten verlopen. "In de afgelopen jaren hebben wij hierin met verzekeraars veel resultaten bereikt, bijvoorbeeld op het gebied van self assessment", aldus De Nijs.

 

Reageer op dit artikel