nieuws

Zorgcollectiviteiten en acceptatieplicht onder vuur

Archief

Het is velen al jaren een doorn in het oog; het gelegenheidscollectief. Mensen die geen collectiviteitkorting ontvangen worden beschouwd als dief van hun eigen portemonnee. "We moeten ons echter niet blindstaren op de financiële kant", vindt VVD Tweede Kamerlid Anne Mulder. Mulder stelt dat het gelegenheidscollectief knaagt aan de solidariteitsgedachte en verzekeraars in staat stelt binnen […]

Het is velen al jaren een doorn in het oog; het gelegenheidscollectief. Mensen die geen collectiviteitkorting ontvangen worden beschouwd als dief van hun eigen portemonnee. "We moeten ons echter niet blindstaren op de financiële kant", vindt VVD Tweede Kamerlid Anne Mulder. Mulder stelt dat het gelegenheidscollectief knaagt aan de solidariteitsgedachte en verzekeraars in staat stelt binnen de opgelegde acceptatieplicht toch mensen te weigeren.
 
Volgens Mulder zoeken sommige aanbieders van zorgverzekeringen de grenzen van de wet op. Hij noemt twee voorbeelden: "Promovendum richt zich met een aantrekkelijk geprijsde polis (korting meer dan 10%) op hoger opgeleiden. Als reden hiervoor wordt gegeven dat hoger opgeleiden minder kosten maken dan lager opgeleiden. Het label Besured stelt dat studenten minder ziektekosten declareren en daarom aanspraak kunnen maken op een lagere premie."
Mulder heeft minister Schippers van VWS gevraagd de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht te geven voor nader onderzoek: "Dit druist in tegen de geest van de Zorgverzekeringswet. Ik vraag me sterk af of zulke praktijken geoorloofd zijn." Ook wil hij van de NZa horen of de betrokkenheid van Achmea Avéro bij de zorgverzekeringen van Besured en Promovendum in strijd is met de zorgverzekeringswet of met de geest van deze wet. Tot slot stelt Mulder vraagtekens bij het label Blue van VGZ, dat slechts een paar ziekenhuizen gecontracteerd. Omdat de polis dagelijks opzegbaar is, bestaat volgens Mulder het risico dat gezonde mensen bij ziekte direct naar een andere verzekeraar overstappen die wel veel ziekenhuizen gecontracteerd heeft. Op grond van de acceptatieplicht moet de persoon in kwestie door de andere maatschappij geaccepteerd worden als klant. De NZa heeft dit eerder al eens onderzocht bij de introductie van de Zekur Polis in 2008. Toen oordeelde de NZa dat de opzeggingsgrond voldeed aan de eisen die in het Burgerlijk Wetboek worden gesteld. Het BW biedt namelijk ruimere mogelijkheden dan de Zorgverzekeringswet. Ook het door Mulder genoemde risico op afwenteling is destijds onderzocht en ongegrond verklaard.
Minister Schippers verwacht dat dit bij de Blue-polis niet anders zal zijn. Wel reageerde zij positief op het verzoek tot nader onderzoek door de NZa. De minister is echter van mening dat de door Mulder genoemde producten en premieconstructies binnen de bestaande wet- en regelgeving vallen en daarom niet onderzocht hoeven te worden. Naar aanleiding van de Kamervragen van Mulder wil de minister wel van het NZa weten of een grootscheeps gebruik van doelgroepcollectiviteiten afbreuk kan doen aan de toegankelijkheid van de zorgverzekering.

Reageer op dit artikel