nieuws

Onderlinge TVM wijzigt rechtsvorm in coöperatie

Archief

Strategie gericht op overname van kleine onderlingen die ‘beschutting’ zoeken

 

De TVM groep in Hoogeveen heeft per 1 januari 2012 een nieuwe rechtsvorm. De onderlinge waarborgmaatschappij TVM UA is per die datum omgezet in een Coöperatie TVM UA.

 

Volgens Dirk Jan Klein Essink, directeur Financiën en Organisatie bij TVM, is de gewijzigde juridische structuur een gevolg van de invoering van nieuwe Europese richtlijnen voor verzekeraars (de zogenaamde Solvency II-eisen): "Door de rechtsvorm van TVM te wijzigen, kunnen we beter voldoen aan deze eisen", zegt Klein Essink. "Daarnaast hebben we vanuit TVM ook hernieuwde strategische keuzes gemaakt", doelend op het overnemen van andere ‘onderlinge’ verzekeraars. "Met de rechtsvorm coöperatie zijn we daarin klaar voor de toekomst."

 

Binnen de TVM groep zijn nu twee verzekeringsmaatschappijen: TVM zakelijk NV voor het bedienen van de zakelijke markt en TVM particulier NV voor het bedienen van de particuliere markt. De overgenomen verzekeraars SON en OVZ vallen respectievelijk onder de zakelijke en de particuliere portefeuille binnen de TVM groep.

 

Strengere eisen

TVM vermoedt dat er komende tijd meer kleine verzekeraars op zoek gaan naar beschutting bij een grotere partij. Toezichthouders, met name de Nederlandsche bank (DNB), stellen steeds strengere eisen aan bijvoorbeeld hun kapitaalpositie, strategische planning en risicomanagement.

 

De Federatie Onderlinge Verzekeraars (FOV) vreest dat de invoering van het nieuwe stelsel van Europese kapitaaleisen (genaamd Solvency II) kleinere verzekeraars dreigt op te zadelen met ‘onredelijk hoge eisen’. De FOV is bang dat veel kleine verzekeringscoöperaties daar niet aan kunnen voldoen en dat het huidige ledental van circa 110 zal gaan slinken.

 

Klanten en leden van TVM zullen overigens weinig merken van de gewijzigde rechtsvorm, denkt Klein Essink. "TVM blijft een verzekeraar met een verenigingsstructuur en de Raad van Afgevaardigden en de Raad van Commissarissen behouden hun formele posities. In de structuur verandert weinig tot niets."

 

Reageer op dit artikel