nieuws

‘Hogere levensverwachting geen extra kostenpost verzekeraars’

Archief

AG: CBS-cijfers

 

bevestigen eigen

 

sterftetafel

 

Volgens het CBS is de levensverwachting de laatste tien jaar sterk toegenomen. Het Actuarieel Genootschap (AG) verwacht echter niet dat verzekeraars daardoor extra voorzieningen moeten treffen.

 

De toenemende levensverwachting heeft diverse levensverzekeraars al genoopt tot het treffen van extra voorzieningen. Een partij als Aegon denkt op basis van de meest recente sterftetafels al elk kwartaal gemiddeld _ 20 mln aan de voorzieningen voor het langlevenrisico te moeten toevoegen. De nieuwe CBS-cijfers betekenen echter geen nieuwe aanslag op de liquiditeiten van verzekeraars en pensioenfondsen, zegt het AG. "De recente waarneming ten aanzien van de levensverwachting ligt in lijn met de prognose van de levensverwachting die in augustus 2010 in onze prognosetafel 2010-2060 is gepubliceerd." De zogeheten kortetermijntrend die daaraan ten grondslag ligt, is doorgezet, zo concludeert het AG. "Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen blijven uitgaan van deze prognosetafel. Naar onze mening hoeven de voorzieningen van de pensioenfondsen en verzekeraars, die al uitgingen van de prognosetafel 2010-2060, naar aanleiding van deze waarneming van het CBS niet verder verzwaard te worden. Ultimo 2011 kan deze prognosetafel dus ook door genoemde financiële instellingen gehanteerd worden." De volgende prognosetafel staat gepland voor september volgend jaar.

 

Ouder en ouder

 

De levensverwachting van pasgeborenen is tussen 2000 en 2010 sterk toegenomen, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Jongens die vorig jaar zijn geboren, worden naar verwachting gemiddeld 78,8 jaar (was in 2000 nog 75,5 jaar) en voor meisjes is het gemiddelde gestegen tot 82,7 (80,6) jaar.

 

Ook bij 65-jarigen is de levensverwachting gegroeid. Mannen van die leeftijd leven naar verwachting nog 17,6 jaar, terwijl dat bij de laatste eeuwwisseling nog 15,3 jaar was. Bij vrouwen is de verwachting toegenomen van 19,2 tot 20,8 jaar. De kans dat een man van 65 de 80 haalt, was vorig jaar 63% (52%). Een derde van de vrouwen van 65 wordt 90, tegen bijna 20% van de mannen.

 

Reageer op dit artikel