nieuws

Financiën vat btw-vrijstelling ruim op

Archief

Direct beloning

 

mag niet lopen

 

via aanbeider

 

Directe beloningen voor reguliere diensten van een assurantietussenpersoon zijn vrijgesteld van btw. Dat heeft Jakob Kamminga namens het ministerie van Financiën vorige week bij een bijeenkomst van de Federatie van Assurantieclubs meegedeeld.

 

"Kenmerkend blijft bemiddeling zoals het nu is", stelde Kamminga. Formeel gaat het om diensten die worden verricht in de hoedanigheid van assurantietussenpersoon en binnen diens expertisegebied. Ook als advies niet leidt tot het sluiten van een verzekering (bemiddeling), is de vrijstelling van toepassing. "De vrijstelling is ruim te koppelen aan de werkzaamheden."

 

Over de betaling voor pure adviesdiensten, bijvoorbeeld een second opinion over de juistheid van het advies van een ander, moet wel btw worden gerekend. Ook periodieke adviezen, uit hoofde van bijvoorbeeld een abonnement of een zogeheten ‘apk’, die het karakter van informatieverschaffing hebben, zijn belast. Dat geldt evenzeer voor betalingen voor het doorgeven van gegevens (bijvoorbeeld hypotheekleads), zo schetste Kamminga namens het ministerie.

 

Brandbrief

In een brief hadden de brancheorganisaties Adfiz, OVFD en het Verbond van Verzekeraars kort daarvoor bij staatssecretaris Weekers van Financiën aangedrongen op duidelijkheid op korte termijn over btw, assurantiebelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting. "Het mag niet zo zijn dat enerzijds de verandering in de beloningswijze en anderzijds de verandering in de wijze waarop de dienstverlening wordt aangeboden tot btw-heffing zal leiden", aldus de briefschrijvers.

 

Verder sluiten de nieuwe vormen van beloning voor bemiddeling onvoldoende aan bij de gangbare praktijk, wijze van heffing en afdracht van assurantiebelasting. "Een voorbeeld hiervan is het serviceabonnement als beloningsvorm voor de tussenpersoon. Tot op heden zijn in de praktijk met de Belastingdienst in individuele gevallen ad hoc-oplossingen overeengekomen. Ook hier geldt dat het creëren van een eenduidig fiscaal uitvoeringskader in het belang van een uniforme fiscale marktbenadering wenselijk is."

 

Feebeloning

Ook verzoeken de briefschrijvers de staatssecretaris om het provisieverbod geen veranderingen teweeg te laten brengen in de huidige fiscale faciliteiten voor feebeloning, zoals vastgelegd in artikel 1.7b Wet inkomstenbelasting 2001. "Wat ons betreft, blijven deze faciliteiten onverkort van toepassing, ook na 1 januari 2013. Wij merken op dat vanuit de gedachte van een gelijk speelveld het artikel nu ook al overeenkomstig wordt toegepast op bankspaarproducten."

 

Ten slotte heeft het trio de staatssecretaris erop gewezen dat hij de loonbelasting nergens aan de orde stelt. "Wij kennen in deze sfeer twee relevante producten: pensioen en goudenhanddrukstamrechten. Wij gaan ervan uit dat op de fee die een werknemer ter zake van deze producten aan zijn adviseur betaalt, ook een fiscale tegemoetkoming van toepassing is."

 

Overgangstermijn

Uit de paneldiscussie bij de Federatie van Assurantieclubs kon verder worden opgemaakt dat directe beloning altijd rechtstreeks door de klant betaald moeten worden aan het intermediair. Een betalingsroute via een verzekeraar (of bank) zal niet worden toegestaan.

 

Het debat voor een met 400 tussenpersonen gevulde zaal in de Utrechtse Jaarbeurs maakte verder duidelijk dat het provisieverbod voor complexe producten niet zal gelden voor lopende verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars zou die termijn graag beperken tot drie jaar voor aov’s en acht of tien jaar voor levensverzekeringen, maar het ministerie van Financiën lijkt van zins het pleidooi van Adfiz te volgen: volledig eerbiedigende werking tot het einde van de looptijd.

 

Reageer op dit artikel