nieuws

Beurs beschreven in bundel

Archief

Bij Kluwer is in de serie Onderneming en Recht een bundel verschenen over de wereld van de coassurantie: ‘Verzekering ter beurze’.

 

De samenstellers, onder leiding van initiatiefnemer en hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Radboud Universiteit Mop van Tiggele, willen inzicht geven in de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen. "De partijen die in coassurantie hun verzekeringen sluiten kennen elkaar en juist de wederzijdse professionaliteit en deze gekoppeld aan de beursgebruiken (in ruime zin) rechtvaardigen dat daarmee rekening wordt gehouden in het kader van de toepassing van algemene verzekeringsrechtelijke wettelijke bepalingen alsook in het kader van de uitleg van de polisvoorwaarden. De praktijk leert dat dit nu in onvoldoende mate geschiedt."

 

In veertien hoofdstukken worden de voor het beursverkeer geldende gebruiken voor de buitenwereld inzichtelijk gemaakt. "Omdat de beurswereld voor een deel wordt bepaald door ‘doeners’ is gekozen voor een opzet waarin een aantal in het verzekeringsbedrijf gezaghebbende auteurs de eindverantwoordelijkheid heeft voor ieders eigen hoofdstuk, maar de inhoud daarvan mede gebaseerd is op de praktische input van de ‘doeners’ in het beursverkeer.

 

De bundel kost _ 96 en is te bestellen via shop.kluwer.nl.

 

door de redactieleden van de bundel: (v.l.n.r.) Paul Soeteman, Mop van Tiggele, Han Wansink en Ruud Gerrits.

Reageer op dit artikel