nieuws

AFM roept weerstand op met brief over ketenbeheersing

Archief

‘Verzekeraars

 

hebben geen

 

toezichtsrol’

 

Aanbieders hebben het afgelopen jaar meer grip gekregen op de kwaliteit van het intermediaire distributiekanaal, zo constateert de AFM. Die positieve conclusie is Adfiz in het verkeerde keelgat geschoten. De intermediairorganisatie vindt dat de toezichthouder verzekeraars ten onrechte een rol toebedeelt als ‘pseudo-toezichthouder’.

 

Omdat de aanbieders twee jaar terug de intermediaire distributieketen onvoldoende bleken te beheersen, is afgelopen jaar een onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat aanbieders inmiddels maatregelen hebben getroffen. Zo wordt beter gecontroleerd of de bemiddelaar de juiste vergunningen heeft en worden vaker misstanden gemeld. Toch ziet de toezichthouder nog enkele verbeterpunten: het afwikkelen van de portefeuille van een bemiddelaar wiens vergunning is ingetrokken, duurt te vaak langer dan de wettelijk maximaal toegestane drie maanden. "Daarnaast zijn aanbieders er nog niet in geslaagd om risicovolle bemiddelaars structureel in beeld te brengen. Dit kan erop duiden dat aanbieders (nog) onvoldoende ingericht zijn om te bewaken of bemiddelaars de gewenste kwaliteit van de dienstverlening bieden en het klantbelang voldoende centraal stellen." De toezichthouder waarschuwt dat de verantwoordelijkheid van de aanbieder niet anders wordt als het provisieverbod

 

voor complexe producten ingaat.

 

Rolscheiding

Juist over die verantwoordelijkheid verschilt de AFM van mening met de marktpartijen. Adfiz vindt dat de aanbieder louter een monitorende rol moet hebben. Nu wordt de toezichtsrol aan de aanbieder gedelegeerd, vindt de intermediairvereniging. "Dit staat haaks op de zuivere rolscheiding tussen producent en adviseur, zoals de politiek die nastreeft voor complexe producten. De AFM maakt het provisieverbod hiermee in een klap overbodig."

 

Volgens Adfiz suggereert de AFM "dat er voor aanbieders een bovenwettelijke verantwoordelijkheid zou zijn om de kwaliteit van de distributie te waarborgen". "Met haar redenering dwingt de AFM de aanbieders sturing te geven aan de kwaliteit en prijs van adviseurs/bemiddelaars en zo grip te nemen op de gehele keten." Daarmee wordt het principe ondergraven dat er een volledige scheiding moet komen tussen aanbieders en adviseurs. "Adfiz vindt dit onbegrijpelijk."

 

De standsorganisatie staat achter het melden van misstanden. "De aanbieder heeft echter wettelijk geen actieve onderzoeksplicht bij individuele adviseurs. Met de door de AFM bepaalde ketenbeheersing introduceert de AFM nu een hiërarchische verhouding tussen aanbieder en adviseur/bemiddelaar, die er niet is en die ongewenst is." Adfiz noemt dat in strijd met het klantbelang. "Ieder risico moet worden uitgebannen dat de adviseur door de aanbieder oneigenlijk afgerekend kan worden. En de AFM moet dit risico zeker niet bevorderen door haar toezichtsrol aan de aanbieder te delegeren." Adfiz zegt regelmatig signalen te ontvangen dat de AFM aanbieders onder zware druk zet provisies te verlagen, "waarbij de AFM bepaalt hoeveel een advies waard is". "Hiermee plaatst de AFM zich op de stoel van de wetgever."

 

De toezichthouder is in zijn brief overigens kritisch over het intermediair: "Er zijn nog te veel bemiddelaars die de eisen aan zorgplicht, integriteit en vakbekwaamhied onvoldoende naleven. Aanbieders hebben hierin zelf een verantwoordelijkheid."

 

Pseudo-toezichthouder

Het Verbond van Verzekeraars is het daarmee eens, met de kanttekening dat die verantwoordelijkheid stopt met de invoering van het provisieverbod voor complexe producten. "De rollen worden dan ontvlochten. Het is niet de bedoeling en ook niet mogelijk dat verzekeraars dan optreden als een soort pseudo-toezichthouder van het intermediair", zo stelt directeur Leo de Boer. Volgens hem heeft de AFM wel oog voor de verandering in de verantwoordelijkheden van verzekeraars: "De AFM schrijft dat het provisieverbod een significante positieve verandering teweeg gaat brengen. Dat kan ik alleen maar onderschrijven."

 

Desalniettemin benadrukt De Boer dat de ontvlechting van de rollen die verzekeraars en intermediairs nu vervullen wel "recht overeind zal moeten blijven staan" in gesprekken die verzekeraars met de AFM, Financiën en Adfiz de komende tijd gaan voeren over de manier waarop de ketenbeheersing vormgegeven moet gaan worden.

 

de bedoeling dat verzekeraars gaan optreden als een soort pseudo-toezichthouder van het intermediair."

Reageer op dit artikel